מה הצורה הנכונה והמומלצת: השבעה / שבעה / השביעי / שביעי? ומה נכון: באוקטובר או לאוקטובר?

@yiramne

7 באוקטובר – איך אומרים את התאריך? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #מלחמה #עזה #חמאס #חרבותברזל #חרבות_ברזל #צהל #צבא #חיילים #יוםהזיכרון #קרב #פיקודהעורף #מילואים #שבעהבאוקטובר #שביעיבאוקטובר #השביעיבאוקטובר #השבעהבאוקטובר #תאריך #תאריכים #איךאומרים #שםהמספר #חידה

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

@yiramne

שבעה/השבעה/שביעי/השביעי באוקטובר – גלו איך אומרים תאריכים בעברית #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #מלחמה #עזה #חמאס #חרבותברזל #חרבות_ברזל #צהל #צבא #חיילים #יוםהזיכרון #קרב #פיקודהעורף #מילואים #שבעהבאוקטובר #שביעיבאוקטובר #השביעיבאוקטובר #השבעהבאוקטובר #תאריך #תאריכים #איךאומרים #שםהמספר #חידה @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול 1:

7 באוקטובר – איך קוראים את התאריך הזה?
  • השבעה באוקטובר
  • שבעה באוקטובר
  • השביעי באוקטובר
  • שביעי באוקטובר

ואולי: לאוקטובר?

בסרטון הבא אני אגיד את התשובה.

תמלול 2:

7 באוקטובר – איך קוראים את התאריך הזה?

שמענו: השבעההשביעי והשביעי שתוקן לשבעה. מי צודק? תשובה וגם סימן לזכור.

הכלל בעברית הוא שלא מיידעים תאריכים, ולכן: לא השביעי ולא השבעה.

כמו כן הדרך המומלצת בעברית היא שהתאריך במספר סודר, כלומר שבעה (ולא: שביעי). וכאמור, בלי יידוע: שבעה באוקטובר.

סימן לזכור:

תזכרו את תשעה באב.

אנחנו לא אומרים תשיעי באב או התשיעי באב או התשעה באב, ואותו הדבר בתאריך הלועזי: נימנע מהצורות – שביעי באוקטובר, השביעי באוקטובר או השבעה באוקטובר.

אגב בשם החודש אפשר בי"ת או למ"ד, כלומר: אפשר באוקטובר ואפשר לאוקטובר.

אבל במקום תאריך לועזי תמיד עדיף להשתמש בתאריך העברי שלנו. במקום שבעה באוקטובר: כ"ב בתשרי, או שמיני עצרת.