על התפתחות ראשי התיבות האלה ועל האפשרויות להוסיף תואר למילה שמורכבת מראשי תיבות.

@yiramne

חזל"ש מהיר / מהירה? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #מלחמה #עזה #חמאס #חרבותברזל #חרבות_ברזל #צהל #צבא #חיילים #יוםהזיכרון #קרב #פיקודהעורף #מילואים #חזלש #לחזלש #חזרהלשגרה #שגרה #ראשיתיבות @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

לחזלש, יחזלשו – מלשון חזל"שחזרה לשגרה.

חזרה לשגרה הוא צירוף שהומצא בעברית ימינו, ובלשון הצבא הפך לראשי תיבות: חזל"ש, ומראשי התיבות האלה יצרנו מילים: לחזלש, חיזלש, מחזלשים ועוד.

איך נכון לומר: חזל"ש מהיר או חזל"ש מהירה?

גם וגם.

כמו ד"ש חם או ד"ש חמה.

למה גם וגם? כי אפשר להסתכל על המרכיבים של ראשי התיבות חזל"ש: חזרה לשגרה, חזרה ממין נקבה ולכן חזל"ש מהירה.

אבל גם אפשר להסתכל על הצורה של המילה חזל"ש – הצורה היא צורת זכר, ולכן חזל"ש מהיר.

מהיר או מהירה – העיקר שנחזלש, אבל לא לפני שננצח!