האם לשונית יש בעיה בצורה "אדם בעל מוגבלות"? על טיעון לשוני לעומת טיעון חברתי.

@yiramne

אדם עם מוגבלות או בעל מוגבלות? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #עם #בעל #מוגבלות #נכות #לקות #בעלים #טיעוןחברתי #רגישותחברתית #מוגבל #בעלמוגבלות #עםמוגבלות #אנשיםמוגבלים @נציבות שוויון זכויות

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

מהזווית הלשונית מה שהיא אומרת אינו נכון.

בעל בעברית אינו מציין רק בעלות שאפשר למכור או להעביר, כמו: בעל הטלפון או בעל הרכב, אלא בעל בעברית מציין גם מי שיש לו תכונה מסוימת – גופנית או נפשית.

  • גופנית כמו: בעל כנף כלומר מי שיש לו כנפיים, כמו ציפור, אע"פ שהיא אינה יכולה למכור את הכנפיים שלה. בעל קומה זקופה – יש לו קומה זקופה.
  • נפשיות כמו: בעל גאווה, בעל דמיון, בעל כישרון, וכך גם בעל מום שמופיע כבר בלשון חז"ל.

לכן לשונית אין שום בעיה בבעל מוגבלות.

אפשר לטעון טיעון שאינו לשוני – שזה יכול לפגוע באנשים שיש להם מוגבלות, ולכן מבקשים שלא להתנסח בצורה "בעל מוגבלות" אלא בצורה "עם מוגבלות". אין בעיה, אבל חשוב להבין שאין פה טיעון לשוני אלא חברתי.