גלו מה כלל במקרים האלה: התדרדר, התדרדרות, התדמות, התדלדל, התדפק / הידּרדר, הידּרדרות, הידּמות, הידּלדל, הידּפּק.

@yiramne

איך אומרים: מידיינים/מתדיינים, הידרדר/התדרדר? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #מלחמה #עזה #חמאס #חרבותברזל #חרבות_ברזל #צהל #צבא #חיילים #יוםהזיכרון #קרב #פיקודהעורף #מילואים #התפעל #הידמות #בנייןהתפעל #הידרדר #התדרדר #התדיין #הידיין #התדפק #הידפק #התדמות #פועל #בגרותבלשון

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

מידּיינים או מתדיינים – מה נכון?

שתי הצורות טובות: מידּיינים או מתדיינים.

הכלל הוא שבבניין התפעל כשהאות הראשונה של השורש היא דל"ת, אפשר "להעלים" את התי"ו של בניין התפעל ואפשר להשאירה. לכן:

  • התדיין – פה משאירים את התי"ו של בניין התפעל
  • הידּיין – פה מעלימים אותה

וכך גם בעוד מילים שיש להן אות שורש ראשונה דל"ת ליד התי"ו של התפעל:

  • התדרדרהתדרדרות, התדמות, התדלדל, התדפק – משאירים את התי"ו
  • הידּרדר, הידּרדרות, הידּמות, הידּלדל, הידּפּק – בלי התי"ו