גלו מה הגבול של דקה ושל שנייה וגם על ההיסטוריה של המילה "דקה".

@yiramne

לפני הפרסומות אומרים "עוד דקה נשוב" וחוזרים אחרי חמש דקות. זה תקין לשונית? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #אוצרמילים #סלנג #דקה #רגע #עודרגע #עודמעט #עודשנייה #שנייה #אילנהדיין #עודדקהנשוב #עוד_דקה_נשוב #רקרגע #חכהרגע #חכהשנייה

♬ Ticking Clock Countdown Egg Timer Sound Effects – Sound Effects Nation

תמלול:

חרטה? בואו נדבר על המילה דקה.

כשאנשי מדע המתמטיקה חילקו מעגל הנדסי ל-60 חלקים הם קראו לכל חלק minuta – בלטינית משמעו חלק קטן. גם כשחילקו את השעה לשישים חלקים, בחרו באותו השם, וכך הפך minute, לציין אחת חלקי שישים.

כיוון שאחת חלקי שישים הוא חלק קטן, קראו לזמן המיוצג באחת חלקי שישים השעה בשם דקה, מלשון דק.

בלשון הדיבור כשאומרים עוד דקה אני חוזר אליך, אין הכוונה לשישים שניות אלא לזמן קצר. בדיוק כמו שאומרים רגע, שנייה ואין הכוונה לשנייה ממש.

הבעיה שאין הגדרה ברורה לדקה בלשון הדיבור. ברור שלומר דקה ולחזור אחרי חצי שעה זה מוגזם, אבל 3.36 נחשב דקה? ואולי עד 5 דקות נחשב דקה? או עד 10? עד רבע שעה?

יש לכם דקה לכתוב בתגובות מה הגבול שלכם לדקה.