"טוב יותר" או "יותר טוב", "חכם מאוד" או "מאוד חכם" – על סדר המילים במשפט.

@yiramne

מאוד, יותר, כל כך – היכן מיקומם במשפט? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #עריכתלשון #עריכהלשונית #טיפ #ניסוח #כתיבה #טיפבעריכהלשונית #טיפבעריכתלשון #סדרהמיליםבמשפט #תואר #תיאור #מאוד #יותר #כלכך #ככ #טובמאוד #יפהמאוד #חכםמאוד #חשובמאוד @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

מאודיותר וכל כך – היכן לשבץ אותם במשפט?

מאודיותרכל כך בדר"כ יבואו אחרי הדבר שהם מתארים:

טוב יותר, מהר יותר, חזק יותר, יפה יותר (ולא: יותר טוב, יותר מהר וכו').

טוב מאוד, חשוב מאוד, חכם מאוד, יפה מאוד.

חשוב כל כך, חכם כל כך, מוצלח כל כך, יפה כל כך.

כשרוצים להדגיש את מה שמתארים – אפשר לשנות את הסדר:

הוא מאווווד יפה, הוא כל כך יפה.