יום, ימים – ובסמיכות רבים: ימי החנוכה או ימות החנוכה? תכירו מילים שיש להן ריבוי כפול, כמו: נשי המלך, נשות הארמון, שני הרעב, שנות השמונים.

@yiramne

מה נכון: יְמי/יְמוֹת החנוכה? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #חנוכה #חגחנוכה #חגהחנוכה #ימיהחנוכה #שירחנוכה #שיריחנוכה #ימים #יום #ימי #אישה #נשים #נשות #שנים #שנות #שני #יחיד #רבים #רביםכפול #סמיכות @tamar.reilinger @Shalom asayag-שלום אסייג

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

ימי החנוכה או ימות החנוכה? איך אומרים ימים בסמיכות: ימי־ או ימות־?

יש מילים שיש להן צורת רבים אחת, אבל כשהמילה ברבים בסמיכות יש לה שתי צורות!

  • יום–ימים, אבל בסמיכות רבים: ימי־ כמו: ימי החנוכה, ימי הביניים, ימי הזוהר. וגם ימות: ימות השנה, ימות הגשמים, ימי המשיח.
  • אישה–נשים, אבל בסמיכות רבים: נשי־ כמו: נשי המלך, נשי מדין, וגם נשות, כמו: נשות המלך, ארגון נשות השוטרים והסוהרים.
  • שנה–שנים, אבל בסמיכות רבים: שְנֵי־ כמו: שני חיי שרה, שני רעב, וגם שנות, כמו: שנות אור, שנות השמונים.