"מי ימלל" גבורות ישראל" – יש קשר בין "ימלל" ובין "ברית מילה"? על מאחורי הקלעים של מ-ל-ל. 

@yiramne

יש קשר בין "מי ימלל" (גבורות ישראל וכו') ובין "ברית מילה"? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #חנוכה #חגחנוכה #חגהחנוכה #מיימללגבורותישראל #מיימלל #שירחנוכה #שיריחנוכה #מילה #בריתמילה #למילל #מולל #ימולל #יתייבש #שורש #אטימולוגיה #גיזרון @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

מי ימלל – בואו נדבר על המילה הזו. היה פה משחק מילים.

ימלל – מהשורש מ-ל-ל שקשור לדיבור, מלמול. מי ימלל גבורות ישראל – מי יגיד, מי יספּר.

מהשורש מ-ל-ל גם המילה: מילּה – וגם היא קשורה לדיבור, כמובן.

מהשורש מ-ל-ל יש עוד מילים אבל הן אינן קשורות לדיבור, כמו:

מולל את הדף = מועך את הדף, גורם לחיכוך בדף.

לָעֶרֶב יְמוֹלֵל וְיָבֵשׁ (מופיע בתהלים) = ימולל הכוונה יתייבש, ייבול.

אגב, ברית מילה אינה קשורה לפה כי השורש מ-ו-ל.