מה משמח במסיבת עיתונאים, והאם יש קשר בין המילים: מסיבה, סיבוב וסיבה? הממצאים מפתיעים.

@yiramne

יש קשר בין: מסיבה, סיבה, סיבוב? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #מסיבה #סיבה #סיבוב #מסיבתעיתונאים #אטימולוגיה #גיזרון #מסיבתחנוכה #מסיבתטבע #מסיבתפורים #מסיבתרווקות #סיבובים #סיבהלנשום #סיבתהסיבות #ישקשר

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

@yiramne

גלו אם יש קשר בין המילים: מסיבה, סיבוב וסיבה. הממצאים מפתיעים! #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #מלחמה #עזה #חמאס #חרבותברזל #חרבות_ברזל #צהל #צבא #חיילים #יוםהזיכרון #קרב #פיקודהעורף #מילואים #מסיבתעיתונאים #מסיבה #סיבה #סיבוב #סיבהותוצאה #מסיבות #אטימולוגיה #גיזרון #ערבית @ירעם נתניהו

♬ Destruction sound (disjoint …)(1116084) – Music by

תמלול 1:

אני במסיבת חנוכה. יש קשר בין מסיבה, סיבה וסיבוב?

התשובה בסרטון הבא.

תמלול 2:

זה יפתיע אתכם: מה משמח במסיבת עיתונאים, והאם יש קשר בין המילים: מסיבהסיבוב וסיבה?

המילה מסיבה מהשורש ס-ב-ב שקשור לסיבוב, וגם לעוד משפחת מילים מעניינת.

בעבר כשאכלו יחד ושתו נהגו שהאוכל והשתייה היו במרכז, והמסובים ישבו מסביב לאוכל ואכלו כשהם יושבים על כורסאות מיוחדות כך שהמסובים נטו קלות לצד שמאל. ומכאן:

מסיבה – במקור הכוונה לסעודה שאכלו והיא נקראת כך בגלל הישיבה מסביב. בהמשך המילה שימשה גם בלי קשר לאוכל או לישיבה מסביב, ורואים זאת בביטוי מסיבת עיתונאים שהומצא בעברית ימינו: היא נקראת מסיבה אע"פ שאין בה משהו משמח, ורק בהמשך מסיבה החלה לשמש דווקא במשמעות של מפגש שקשור לבילוי, לפנאי, כמו: מסיבת ריקודים.

מסובים – מי שאוכל נקרא כך על שם הישיבה ההיסטורית מסביב לאכול.

הֲסבֿה – גם היא נקראת על שם הסיבוב, וכיוון שנטו הצידה כשאכלו התחילו לקרוא להטיה הזו הֲסבֿה/הֲסיבּה, ומכאן בפסח: שותים בהֲסיבּה/בהֲסבֿה.

ומה הקשר למילה סיבה? אין קשר.

אמנם גם סיבה מהשורש ס-ב-ב אבל מקורו שונה. בערבית המילה سبب סַ֫בַּבּ פירושה סיבה. כנראה הדמיון בין המילים השפיע על משמעות המילה סיבה שמופיעה פעם אחת בתנ"ך במשמעות גלגול דברים, סיבוב הדברים, כלומר איך דבר מוביל לדבר.