רבים בטוחים שארכיון וארכאי קשורים כי שניהם קשורים למשהו עתיק וישן. אז זהו – שלא.

 

תמלול:

ארכאי – מה מקור המילה והאם יש לה קשר לארכיון?

מקור המילה ארכאי מיוונית: arkhaîos) ἀρχαῖος, ארכאיוס) – עתיק, ישן.

ארכאי מורכב מהיסוד ארכ־ שמשמעו "התחיל", והתחלה קשורה לראשוניות, לראשון, הן בחשיבות והן בזמן.

  • ראשון בחשיבות:

ארכיון – המקום שמשמש את מי שאחראי על דבר מסוים, כמו המקום של ראש העירייה או ראש בית הדין – וכנראה שָם שימרו את הדברים הישנים והמסמכים וכדומה.

ארכי מרצח – ראש המרצחים. ארכי פושע – ראש הפושעים.

  • ראשון בזמן:

 ארכאולוגיה – תורת הדברים הקדומים.