על המשמעות של ד־ בארמית, משמעות שמשפיעה על ביטויים רבים בעברית ימינו.

@yiramne

עלמא דשקרא – תכירו כלל בארמית שיעזור לכם בעברית ימינו #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #מלחמה #עזה #חמאס #חרבותברזל #חרבות_ברזל #צהל #צבא #חיילים #יוםהזיכרון #קרב #פיקודהעורף #מילואים #שבעהבאוקטובר #שביעיבאוקטובר #ארמית #פסיכומטרי #ניב #ניבים #ביטוי #ביטויים #יידוע #האהיידוע #כלדכפין #לכלמאןדבעי #תרתידסתרי #בעידנאדריתחא #כלדאליםגבר #פסח #הגדהשלפסח @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

עלמא דשיקרא – הביטוי הזה יכול ללמד אותנו כלל שיעזור לנו בשפה העברית.

עלמא דשיקרא הוא ביטוי בארמית. מילולית: העולם של השקר.

בעבר דיברתי על המשמעות של -א בסופי מילים בארמית – המקבילה לה"א הידיעה בעברית, והביטוי עלמא דשיקרא מלמד אותנו עוד כלל בארמית שיעזור לכם גם בעברית: משמעות דְ- בארמית היא של או ש־ בעברית.

דשקרא = של השקר.

עוד דוגמות לדְ- הארמי בשימוש עברית ימינו:

  • לכל מאן דבעי – לכל מי שרוצה
  • שופרא דשופרא – הטוב שבטוב
  • כעפרא דארעא – כעפר של הארץ
  • כל דכפין – כל שרעב, במשמעות: מי שרעב
  • כל דאלים גָבַר – כל מי שחזק גובר
  • תרתי דסתרי – שניים שסותרים
  • בעידָנא דריתְחא – בַּזמן של הרתיחה, כלומר של הכעס.

ירד בעריכה:
  • כל דעבֵיד רחמנא לטב עביד – כל שעושה אלהים לטובה עושה
  • דינא דמלכותא דינא – הדין של המלכות דין
  • אליבא דכוּלי עלמא – על הלב של כל העולם, במשמעות: לפי דעת כולם