גם להה וגם לאה משמען עייף ומדובר בחילופי אותיות. כאן תמצאו עוד דוגמות לתופעה הזו.

@yiramne

מה זה לֵהֶה? על חילופי אותיות בעברית #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #השפה_העברית #אוצרמילים #להה #לאה #חידה #חידון #חילופיאותיות #אותיותגרוניות #בומפ #סגר #סכר #גמע #גמא #גר #דר #אברך #זעק #צעק @ירעם נתניהו @אלדר חממי | Eldar Hamami

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

גם לֵהֶה וגם לֵאֶה משמען עייף.

יש מילים קרובות משמעות בחילופי אותיות דומות (כמו אותיות גרוניות או אותיות השפתיים וכדומה). הינה כמה דוגמות:

  • יש גמא ויש גמע – באותה משמעות בחילופי א-ע.
  • אברך שמופיע בתנ"ך משמעו כנראה הֲבְרך, לשון ציווי של לכרוע ברך. יש פה חילופי א-ה.
  • יש נשבנשף באותה המשמעות בחילופי ב-פ
  • גרדר בחילופי ג-ד
  • סגרסכר בחילופי ג-כ
  • זעקצעק בחילופי ז-צ