גלו איך הירח ועניין האור קשורים לביטוי הזה.

@yiramne

אותיות של קידוש לבנה – מה פירוש הביטוי ומה מקורו? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #פסיכומטרי #ביטוי #ביטויים #פתגם #ברכתהלבנה #קידושלבנה #אותיותטלומטר @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

אותיות של קידוש לבנה – מה פירוש הביטוי הזה ומה מקורו?

אותיות של קידוש לבנה – כינוי לאותיות גדולות מאוד.

הביטוי הזה הוא הביטוי ההפוך של אותיות טל ומטר – אותיות קטנות (הרחבתי על הביטוי הזה בסרטון אחר) .

מקור הביטוי אותיות של קידוש לבנה הוא בברכת הלבנה או קידוש הלבנה שאומרים בחוץ בלילה. כיוון שאין אור אלא רק אור הירח, כתבו את הברכה באותיות גדולות, ומכאן: אותיות של קידוש לבנה = כינוי לאותיות גדולות מאוד.