גלו מה הכוונה "מי אופסיים" ואם יש קשר למילה אפס.

@yiramne

מי אופסיים – מה משמעות הביטוי והאם יש קשר לאפס? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #מלחמה #עזה #חמאס #חרבותברזל #חרבות_ברזל #צהל #צבא #חיילים #יוםהזיכרון #קרב #פיקודהעורף #מילואים #שבעהבאוקטובר #שביעיבאוקטובר #מיאפסיים #מיאופסיים #ביטוי #ביטויים #צירוף #פסיכומטרי #צירפים #ניבים #אטימולוגיה #גיזרון #אפס #מיםרדודים #משהפייגלין #דנהורון #פייגלין #נתניהו #בנימיןנתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

מי אופסיים – מה משמעות הביטוי, והאם יש קשר לאפס?

מי אופסיים מופיע פעם אחת בתנ"ך, בנבואת יחזקאל: וַיַּעֲבִרֵנִי בַמַּיִם מֵי אׇפְסָיִם. מי אופסיים – מים רדודים. מה הקשר בין אופסיים ובין רדודים?

יש מי שמקשר בין אופסיים ובין אפס, ומכאן: מים רדודים מאוד.

יש טוענים שאין קשר בין אופסיים ובין אפס אלא האל"ף באופסיים אינה חלק מהשורש אלא תחילית. כמו המילה ארבע שקשורה לרבע והאל"ף אינה חלק מהשורש, ולפי ההסבר הזה: אופסיים מלשון פספיסה – כלומר חלקמי אופסיים – מים שמגיעים לחלק מהרגל, כלומר מים רדודים שמגיעים עד כפות הרגליים או עד הקרסוֹל של הרגל.