גלו מה מלמד אותנו הדגש במילים גמד וננס.

@yiramne

הידעתם? גמד וננס הם בעלי מקצוע! #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #שבועהעברית #יוםהעברית #שבוע_העברית #יום_העברית #השפה_העברית #האקדמיה_ללשון_העברית #אלעדצפני #אלעדהגמד #משקלקטל #בגרותבלשון #קטל #משקלבעלימלאכה #גמד #ננס #טבח @אלעד צפני @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

תופעה מעניינת שיש במילים גמּד וננּס.

גם במילה גמּד וגם במילה ננּס יש דגש באות השנייה. המילים האלה באות במשקל קַטָּל שגם בו יש דגש, והוא מייצג בדרך כלל בעלי מלאכה, בעלי מקצוע, כמו: טַבָּח, סַפָּק, סַמָּל.

אלעד: אז מה אתה אומר בעצם? שגמּד וננּס הם בעלי מקצוע.

אני: אתה שואל אותי? אתה עושה מזה כסף!