גלו את המשמעות המפתיעה של "עוגה" בשיר יום ההולדת: "עוגה עוגה עוגה במעגל נחוגה, נסתובבה כל היום". 

@yiramne

"עוגה עוגה עוגה במעגל נחוגה" – אין קשר לעוגה שאוכלים! #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #השפה_העברית #יוםהולדת #עוגה #נחוגה #מחוגה #ביתספר #חשבון #גיאומטרייה #הנדסה #סיבוב #מעגל #עג #צורהארוכה #ציווימוארך #צורותארוכות #יומהולדת #עוגהעוגהעוגהבמעגלנחוגה #שיריוםהולדת @Stav Grupper @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

ע֫וגה מלשון עג – להסתובב במעגל.

עוגה היא צורה ארוכה של עג – כמו "נסתובבה כל היום" – נסתובבה היא צורה ארוכה של נסתובב.

"עוגה עוגה עוגה במעגל נחוגה" הכוונה: הסתובב הסתובב הסתובב, במעגל נחוּגה נסתובב.

נחוגה – כמו מחוגה, המכשיר שמסרטטים באמצעותו מעגל.

אגב, כנראה המאכל עוג֫ה נקראת כך על שם צורתה העגולה.