גלו את מקור המילה וגם איזו מילה המציא קודם: חקלאות או שׂדאות.

@yiramne

חקלאות – למה לבחור מילה שמקורה ארמי במקום במילה עברית הקשורה למילה שׂדה? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #מלחמה #עזה #חמאס #חרבותברזל #חרבות_ברזל #צהל #צבא #חיילים #יוםהזיכרון #קרב #פיקודהעורף #מילואים #שבעהבאוקטובר #שביעיבאוקטובר #חלקאות #חקלאי #שדאות #ארמית #שבועשדאות #שדה #טובשבט @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

@yiramne

תיקון טעות: חקלאות ושׂדאות – זו המילה שחודשה קודם #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #חקלאות #חקלאי #שדאות #ארמית #שבועשדאות #שדה #טובשבט @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

חקלאות – אני בכפר הנוער החקלאי מקווה ישראל, וזו הזדמנות טובה לדבר על המילה חקלאות.

מקור המילה חקלאות בארמית: חֲקַל =שדה, וחקלַי/חקלַאי הוא איש שדה. ומכאן בעברית ימינו: חקלאות.

ואם אתם תוהים למה בעברית ימינו נזדקקו לשאול מילה ארמית ולא השתמשו במילה העברית שדה – הסיבה היא שהמילה שׂדאות כבר תפוסה למשהו אחר: שׂדאות היא תורת השדה במובן הצבאי: הכרת השטח לצורך תנועה ולחימה.

תמלול 2:

תיקון טעות!

בסרטון הקודם הסברתי שבעברית חידשו את המילה חקלאות – שמקורה בשורש ארמי, במקום לחדש את המילה שדאות – מילה שמקורה בשורש עברי, כי המילה שדאות כבר הייתה תפוסה. ולא היא!

קודם חידשו את חקלאות ורק אחר כך את שדאות, כך שהמילה לא הייתה תפוסה.