ראי, מראָה – אלה מילים נרדפות, אבל יש להן עוד משמעויות.

@yiramne

מראה, ראי – גלו עוד משמעויות מפתיעות של שתי המילים האלה #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #מלחמה #עזה #חמאס #חרבותברזל #חרבות_ברזל #צהל #צבא #חיילים #יוםהזיכרון #קרב #פיקודהעורף #מילואים #שבעהבאוקטובר #שביעיבאוקטובר #ראי #מראה #לאראיזהכראיזה #משמעות #סמנטיקה #לשוןחזל #לשוןהמקרא #מיליםנרדפות

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

ראימראָה מילים נרדפות.

בתנ"ך המילה מראָה באה גם במשמעות התגלות אלוהית, כמו: וּשְׁמוּאֵל יָרֵא מֵהַגִּיד אֶת הַמַּרְאָה אֶל עֵלִי. הוא פחד להגיד לעלי את המראה, את ההתגלות, שהייתה לו.

בלשון חז"ל רְאי משמש גם במשמעות מראֶה, כמו בביטוי: לא ראי זה כראי זה – כלומר המראה (במשמעות העניין או הנושא) הזה אינו דומה למראה הזה. כלומר אלה נושאים-עניינים שונים ואין מקום להשוות ביניהם.