קביים ביחיד: קבּ / קבֿ? הינה התשובה.

@yiramne

קביים – איך אומרים ביחיד? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #השפה_העברית #קביים #קב #יחיד #רבים #דגש #פציעה #פצוע #סקר

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

@yiramne

קביים ביחיד: קבּ / קבֿ? הינה התשובה #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #השפה_העברית #קביים #קב #יחיד #רבים #דגש #פציעה #פצוע #מלחמה #עזה #חמאס #חרבותברזל #חרבות_ברזל #צהל #צבא #חיילים #יוםהזיכרון #קרב #פיקודהעורף #מילואים #שבעהבאוקטובר #שביעיבאוקטובר @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

קבּ או קבֿ – מה צורת היחיד של קביים ואיזו תופעה מעניינת יש פה?

קביים ביחיד: קבֿ בלי דגש.

הסיבה שיש אומרים קבּ בדגש מכונה בעולם הלשון גזירה לאחור – גוזרים מצורת הרבים את צורת היחיד.

כיוון שצורת הרבים קבּיים היא הרווחת, כשרוצים לומר את הצורה הרווחת פחות – צורת היחיד, בטעות גוזרים-יוצרים אותה מצורת הרבים.

אם ברבים אומרים קבּיים בדגש בבי"ת, טבעי לומר ביחיד קבּ גם בדגש בבי"ת.

הבעיה שבמילים רגילות בעברית אין לנו דגש בבי"ת בסוף המילה, ולכן קבּיים בדגש אבל קבֿ בלי דגש.

אולי גם ההגייה קבֿ בלי דגש שנשמעת כמו קו היא שגרמה לצורה הלא תקנית קבּ.