גלו מה הטעות הלשונית במילון לילדים וגם מה הצורה התקנית.

@yiramne

מה הטעות הלשונית פה? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #השפה_העברית #טעות #טעותלשונית #חידה #ניקוד #הגייה

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

@yiramne

זו הטעות הלשונית פה! #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #השפה_העברית #טעות #טעותלשונית #חידה #גזירהלאחור #אטבים #אטב #אשכים #אשך #אורולוגיה #הגייה #איךאומרים #כביסה @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול 1:

זאת תמונה מתוך ספר מילון ראשון לילדים.

יש פה טעות. יודעים מהי? כתבו בתגובות, בסרטון הבא אגיד את התֶשֶב, אה… את התשובה.

כן, שתלתי פה רמז.

תמלול 2:

אז מה הטעות בספר?

אֲטָבים ביחיד: אֶטֶב (ולא אָטָב).

הסיבה שרבים אומרים אָטָב מכונה בעולם הלשון גזירה לאחור – גוזרים מצורת הרבים את צורת היחיד.

כיוון שצורת הרבים אֲטָבים היא הרווחת, כשרוצים לומר את הצורה הרווחת פחות – צורת היחיד, בטעות גוזרים-יוצרים אותה מצורת הרבים, ואם ברבים אומרים אֲטָבים שומעים פעמיים תנועת aa, סביר לומר כך גם ביחיד: אָטָב, גם פעמיים aa.

אבל כאמור הצורה התקנית היא:

  • אֲטָבים – אֶטב

כמו: