ספתא / סבתא – איך אתם אומרים, וגם מה הסיבה שרבים אומרים ספתא, מדבח (במקום: מטבח), גבוצה (במקום: קבוצה) ומסכירה (במקום: מזכירה).

@yiramne

איך אתם אומרים: ספתא / סבתא? הצביעו בסקר #לשון #עברית #השפה_העברית #יוםהמשפחה #יום_המשפחה #יוםהאם #משפחה #סבתא #ספתא #הגייה @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

@yiramne

למה כותבים "סבתא" אבל אומרים "ספתא"? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #סבתאה #ספתא #הגייה #מסכירה #מזכירה #גבוצה #קבוצה #מטבח #מדבח #יוםהמשפחה #אטום #קולי #עיצוראטום #עיצורקולי #גדעזרלנובים #קבוצה #גבוצה @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול 1:

למה אנחנו אומרים ספתא ולא סבתא כמו שאנחנו כותבים?

יש לכם הזבר? כתבו אותו בדגובות.

בסרטון הבא אני אגיד את התשובה.

תמלול 2:

ספתא – למה אנו הוגים ספתא בפ"ה ולא סבתא בבי"ת, כמו שאנחנו כותבים?

כדי להבין מדוע אנו כותבים סבתא אבל הוגים ספתא – חייבים להכיר משהו לשוני קצר.

הצלילים בעברית מתחלקים לשני חלקים – קולי ואטום

צליל קולי –צליל שכשמשמיעים אותו מיתרי הקול רועדים. כמו:, l, m, z. תגעו פה ותרגישו רעד כי האוויר אינו עובר חלק.

צליל אטום –צליל שכשמשמיעים אותו לא קורה דבר למיתרי הקול. למשל: s, f. האוויר עובר חלק.

צליל קולי – רק אלה: b, d, g, l, m, n, ʕ, r, v, y, z – סימן מהתיכון: ג"ד עז"ר לנ"ו בי"ם.

כל שאר הצלילים – אטומים.

למה זה חשוב? כי לא נוח לנו בפה כשיש צליל קולי ליד צליל אטום, ולכן נוח לנו ששניהם הופכים לקוליים או שניהם לאטומים.

צליל קולי שהופך לאטום:

  • סבתא

V קולי, T אטום, ולכן נוח ש-V הקולי הופך ל-F אטום, וכך יש שני צלילים אטומים זה לצד זה (F, T).

  • מזכירה

Z קולי, K אטום, נוח להפוך את Z הקולי ל-S אטום, וכך יש שני צלילים אטומים, וקיבלנו: מסכירה

ודוגמה הפוכה: צליל אטום שהופך לקולי:

  • קבוצה 

K אטום, V קולי, נוח להפוך את K האטום ל-G קולי, וכך יש שני צלילים קוליים – גבוצה

  • מטבח

T אטום, B קולי, נוח להפוך את T האטום ל-B קולי, וכך יש שני צלילים קוליים, ואומרים מדבח.

***

נפלו בעריכה:

  • דווקא – V קולי, K אטום, והופכים את V הקולי ל-F אטום, וכך יש שני צלילים אטומים, ואומרים דפקא
  • דפוס – D קולי, F אטום, והופכים את D הקולי ל-T אטום, מקבלים שני צלילים אטומים, ואומרים טפוס
  • קסדה –  S אטום, D קולי, והופכים את D האטום ל-Z קולי, וכך יש שני צלילים קוליים, ואומרים קזדה