גלו מה פשר המילה "הוס" שחיילי צה"ל אוהבים להגיד.

@yiramne

הוס, הוסים – מה מקור המילה הזו בסלנג בצבא? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #מלחמה #עזה #חמאס #חרבותברזל #חרבות_ברזל #צהל #צבא #חיילים #יוםהזיכרון #קרב #פיקודהעורף #מילואים #שבעהבאוקטובר #שביעיבאוקטובר #הוס #הוסים #האוס #האוסים #סלנגצבאי #סלנגצבא #סלנגצהל #אנגלית #סוס #סוסים #כפיר #צנחנים

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

מה זה הוס, הוסים שאומרים בצבא?

כנראה מקור הקריאה הוס מאנגלית.

בארה"ב מכנים אדם חזק, גדול, מכובד במילה הוֹס, הקשורה כנּראה ל־horse, סוּס.