לפני (היום שלפני), אחרי (היום שאחרי), בלי (עם סוכר או בלי) – גלו את הבעיה הלשונית שיכולה להיות במילים שנשארות "תלויות באוויר".

@yiramne

חידה: מה הבעיה הלשונית במודעה הקצרצרה הזו? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #עריכתלשון #עריכהלשונית #טיפ #ניסוח #כתיבה #טיפבעריכהלשונית #טיפבעריכתלשון #טיפבכתיבה #חידה #שאלה #מההפתרון #צייסר #מודעה @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

@yiramne

"היום שאחרי" – מה הבעיה הלשונית שיש פה? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #מלחמה #עזה #חמאס #חרבותברזל #חרבות_ברזל #צהל #צבא #חיילים #יוםהזיכרון #קרב #מילואים #שבעהבאוקטובר #שביעיבאוקטובר #היוםשאחרי #היוםשלפני @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

@yiramne

לפני, אחרי – גלו את הבעיה הלשונית שיכולה להיות פה #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #עריכתלשון #עריכהלשונית #טיפ #ניסוח #כתיבה #טיפבעריכהלשונית #טיפבעריכתלשון #טיפבכתיבה #מודעה #מילתיחס #לפני #אחרי #עם #בלי #מילותיחס #הצרכה #השלמה #היוםשאחרי #היוםשלפני @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

מה הבעיה הלשונית במודעה הזו?

יודעים? כתבו בתגובות.

בסרטון הבא אני אגיד את התשובה.

תמלול 2:

מה הבעיה הלשונית באמירה "היום שאחרי" או "היום שלפני"?

יודעים את התשובה? כתבו בתגובות.

בסרטון הבא אני אגיד את התשובה.

תמלול 3:

אז מה הבעיה במודעה הזו? הינה הפרטים.

המילים לפניאחריבלי וכדומה הן מילות יחס, ולא נכון להשאירן "באוויר" אלא יש להשלימן.

  • לפני כן
  • אחרי כן
  • בלי הילדים.

ולא: לפני, אחרי, בלי.

לכן עקרונית הניסוח במודעה צריך להיות: לפני הטיפול, אחרי הטיפול.

וגם:

האם לנסוע לחו"ל עם הילדים או בלי? – נכון לנסח: עם הילדים או בלעדיהם.