ואתם צודקים – גלו על הקשר בין המילים האלה.

@yiramne

#חיבורסרטונים עם @ישראל בידור בטוחים שיש קשר בין קצר ובין קצב, קצץ וגם קצה? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #השפה_העברית #תקצרברו #אמלק #שורשיםאחים #קצר #קצץ #קצה #קצב #גיווןבמשמעות #יאירטל @ירעם נתניהו @תקצר ברו

♬ צליל מקורי – ישראל בידור

תמלול:

בטוחים שיש קשר בין קצר ובין קצב, קצץ וגם קצה? אתם צודקים.

הרחבה כאן.