גלו את הסיפור מאחורי הקלעים של הביטוי שמופיע בגמרא: "טול קורה מבין עיניך".

@yiramne

טול קורה מבין עיניך – מה מקור הביטוי ומה משמעו? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #השפה_העברית #פסיכומטרי #ביטוי #ביטויים #ניב #ניבים #טולקורהמביןעיניך #טולקיסםמביןשיניך #קורה #קיסם #אטימולוגיה #גיזרון #חרדים #גיוסחרדים #ינוןמגל #הפטריוטים

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

טול קורה מבין עיניך – מה מקור הביטוי ומה המשמעות שלו?

מופיע בגמרא שרבי טרפון אומר:

תמהני אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה. אם אמר לו "טול קיסם מבין שיניך", אמר לו "טול קורה מבין עיניך!".

כלומר רבי טרפון אומר שהוא בספק אם יש אדם שאפשר להעיר לו ולהוכיח אותו כי אם תעיר לו למשל: "טול קיסם מבין שיניך" – כלומר דימוי לפגם כלשהו שיש לאותו אדם – כמו קיסם בין השיניים, הוא מיד ישיב לך: "טול קורה מבין עיניך" – כלומר אתה מדבר על הפגם שלי? לך יש פגם גדול יותר: לא קיסם בין השיניים אלא קורה בין העיניים!

וכך הפך טול קורה מבין עיניך לביטוי שמשמעו: לפני שאתה מעיר לאחרים, תסתכל על הפגמים של עצמך ותטפל בהם.