רמלה – איך הוגים את שם העיר הזו? מתברר שעיריית רמלה עצמה אינה יודעת.

@yiramne

הזוי: עיריית רמלה אינה יודעת מה שם העיר שלה עצמה! #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #השפה_העברית #בחירותמקומיות #הבחירותהמקומיות #רמלה #מיכאלוידל #איךאומרים #ערבית #ערביתספרותית #ערביתמדוברת

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

מה הטעות פה בשלט?

העיר רמלה פרסמה את התמונה הזו:

ומייד היו שהעירו והגיבו כי: "קודם כל שלט יפה. אבל רמלה לא כותבים ramleh או ramla. ?!! משהו חסר".

כלומר למעשה שם העיר הוא רמלָ֫ה, ולא ר֫מלֶה כמו שנכתב באנגלית.

העירייה הגיבה על הדברים: "השם נכתב כפי שהוא מבוטא במקור – ולכן השם הנכון הוא עם E בסוף (ויש לכך עדויות היסטוריות גם)".

כלומר העירייה טוענת שהשם הנכון הוא ר֫מלֶה, וגם צירפה "הוכחות":

חותמת בריטית משנת תש"ט-1949 למניינם, שם מופיע באנגלית: ר֫מלֶה. וכן מפה ישנה שגם בה מופיע באנגלית ר֫מלֶה.

האומנם העירייה צודקת והשם הנכון הוא עם E בסוף – כלומר ר֫מלֶה?

המקור של שם העיר מהשפה הערבית, רַמְלְ (رمل) בערבית: חול.

בערבית המדוברת הוגים ר֫מלֶה אבל בערבית הספרותית ההגייה של שם העיר היא רמלָ֫ה.

"הראיות" של העירייה מהכתיב באנגלית מלמדות שבאנגלית פשוט כתבו את מה ששמעו: שבערבית מדוברת אנשים אמרו ר֫מלֶה.

אבל כאמור, זו אינה ההגייה בערבית הספרותית.

אבל גם בלי להזדקק להגיית השם בערבית – השם העברי שנקבע לעיר הוא רמלָה, כמו שאתם רואים שמופיע בפרסומים של ועדת השמות הממשלתית:

מש"ל – מה שהיה להוכיח!