גלו אם יש קשר בין כל השלשולים האלה.

@yiramne

לשלשל פתק, לשלשל בשירותים, שלשול התולעת – יש קשר?? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #השפה_העברית #בחירותמקומיות #הבחירותהמקומיות #בחירות #שלשול #לשלשל #שירותים #קלפי #תולעת #הפטריוטים #ינוןמגל @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

משלשל – יש קשר בין לשלשל פתק ובין לשלשל בשירותים או לַתולעת שלשול? התשובה כאן.

סירי: ירעם, מה שלשלת בקלפי?

מחילה, אבל השלשולים שלי הם עניין פרטי שלי.