דוגמות נחמדות לפועל גזור שם.

@yiramne

תנסו גם אתם לחרפס חרפוסים פה בתגובות! #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #השפה_העברית #פועלגזורשם #חרטוט #שטויות #ינוןמגל #בןוינון #מצחיק #הומור #CapCut

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

גם אתם יכולים להשטית שטויות כאלה?

קדימה! תחרפשו חירפוסים פה בתגובות.