מיהו כהן? כמובן, מי שקוראים לו כהן. ואם הולכים אחורנית עם הדורות, ייחוסו בכך שהוא הוא מזרעו של אהרון הכהן, אחיו של משה רבנו. הכהנים הם אלה שנבחרו להיות המשמשים בקודש ומנהלים את הפולחן הדתי, כשלידם עוזרים הלוויים (בני שבט לוי). כך אז וכך גם היום.

אז זה די פשוט: מי שקוראים לו כהן – הוא כהן. אבל לא רק הוא.

השם כהן, וגם מי שהכהונה (=התפקיד) ניתנה בידיו, ידע עם השנים גלגולים והסתעפויות מעניינות. קודם כל, ההטיות של השם כהן. שכן, עם הכהנים נמנים לא רק מי שנקראים כהן כפשוטו, אלא גם אלה ששם משפחתם כהנא, כַּהַן, קאהן, כהנוב, כהנוביץ, הכהן ועוד.

ברוסיה, הוגים את האות ה כמו האות ג (למשל, השם הלפרין הוא בפיהם גלפרין) וכך "נולדו" ההטיות לשם כהן: כגן, כוגן, כגנוביץ וכד' – וגם הם כהנים.

גם מר כ"ץ הוא כהן, שכן זהו קיצור של כהן-צדק. ויש מי שאומר שכהנים יצאו גם ממשפחות ז"ק או זק"ש, ראשי תיבות של זרע קדושים.

ויש עוד צירופים מעניינים: שם המשפחה הנדיר מזא"ה (יש רחוב כזה במרכז תל אביב) מייחד משפחת כהנים – השם הוא ראשי תיבות: מזרע אהרון הכהן.

לא פחות מעניין הייחוס של השם אזולאי המתקשר עם יוצאי צפון אפריקה. לפי גרסה אחת, אלו ראשי תיבות של "אשה זונה וחללה לא יקחו" – שזהו אחד מן האיסורים החלים על הכהן, שאינו רשאי לשאת גרושה לאשה.

ומה עושה האלוף קפלינסקי בכל הסיפור הזה? קפלן (ומכאן גם קפלינסקי) גם הוא כהן. Kaplan הריהו כהן בגרמנית, ומאותו שורש גם המילה האנגלית chaplain שמובנה כומר (של יחידה צבאית, כלא, בית חולים וכו'). גם הכומר הפותח מזה מאות שנים את ישיבות הסנאט של ארצות הברית ונותן סעד רוחני לסנאטורים ובני משפחותיהם הוא Senate Chaplain. השם קפלן אומץ על ידי כהנים שהחלו להיקרא בארצות שונות לפי המילה הרווחת בלשון המקום כמקבילה לכהן. ובאופן דומה, בין יהודי איטליה יש בני משפחת sacerdote – מילה שפירושה כהן, איש-דת – וגם הם כהנים.