כולם עוסקים בטריוויה, והכל טריוויאלי – אז מה זה בעצם?

trivia נגזר מן הלטינית tri vium – שלוש דרכים. הכוונה למקום שבו נפגשות שלוש דרכים, משהו כמו מרכז הכפר, ובהשאלה: דבר שגרתי, כזה שיכול להימצא בכל מקום שגרתי כמו כיכר הכפר.

ה-via שהיא אחת משלוש הדרכים המרכיבות את הטריוויה – היא זו שמצויה למשל בשם Via Veneto – הרחוב המפורסם ביותר ברומא (כל רחוב באיטליה נקרא via) ואנחנו מכירים אותה גם מ-Via Dolorosa בעיר העתיקה, נתיב הסבל שעבר ישו בדרך לצליבה – וגם ממשלוח "באמצעות" או "דרך" כגון via air mail ,via fax וכדומה.