כל סופשבוע אנחנו נרגעים עם ה"רֶגע", ולא נקדיש רגע למקור המילה רֶגע?

הפירושים רבים: יש מי שקושר את יחידת הזמן רֶגע לרוגַע, חזרה לרגיעה – ויש מי שקושר אותה דווקא לסערה, רעד קצר. וכך גם בשפות אחרות: קושרים את moment ל-movement, תנועה, וגם את tempus (זמן( ל-tempest (סערה). מוטיב השינוי והתחלופה, אינו זר למילים המשמשות לתקופות זמן: המילה שָנָה מסגירה שינוי של עונות מתחלפות, והשבוע האנגלי week הוא קרוב רחוק של המילה הלטינית vicis שמשמעה תחלופה, והסתעפויותיה מעניינות מאוד: viceroy הוא המשנֶה למלך, כמו ש-vice-president  הוא הסגן (המשנה) לנשיא, vice versa פירושו "דבר והיפוכו" – ואותה מילה התגלגלה ל-Vechsel הגרמני, שהוא חלפן הכספים, ה-CHANGE שמכיר כל תייר. וכמובן גם בעברית: חודש בא מחָדָש, שכן הוא מציין את מולד הירח מחדש, מדי חודש, בלוח העברי. שלא לדבר על הביטוי היפה חֲליפוֹת השנה.

ועוד הסבר לרגע, הפעם מן התלמוד: "רגע כמאמרו", כלומר אורך הרגע הוא כמשך הזמן שנדרש לאמירת המילה "רגע".

"חכה לי רגע" היו אומרים פעם, והיום מדייקים יותר ואומרים "חכה לי דקה". האם היא דקת גיזרה? הדקה בשעון היא באמת דקה: הקדמונים חילקו את שעות האור ל-12 יחידות של שעה, שכמובן לא היתה באורך זהה כל השנה, כי בקיץ יש יותר שעות אור. עם הזמן חולק גם הלילה לשעות. כמו בגיאומטריה, נזקקו לחלוקה נוספת של השעה, חלוקה עדינה, דקה, יותר. לכן נקבעה ה- pars minuta prima כלומר, החלק הקטן הראשון (אחרי השעה) ואחריה נקבעה minuta secunda pars כלומר החלק הקטן השני. מן החלוקה הראשונה נשארה לנו הדקה ובלשונות אירופה זהו minute, ומן החלוקה האחרת נותרה השנייה, second.

ה-hora הלטינית הפכה ל-hour האנגלית, וה-prima hora  – השעה שבה מתקיימת התפילה הראשונה (ואצלנו: תפילת שחרית) – הולידה את ה-prime time או ה-prime (פריים טיים) שהיום אנחנו משתמשים בו כדי לציין את זמן השיא בצפייה לטלוויזיה או בהאזנה לרדיו, אבל במקור שימש לתיאור התקופה או הגיל הנמרץ ביותר. hora זו, השעה, מופיעה כבר בתלמוד: "למה הדבר דומה? למלך שהיה לו אורלוגין והיה מביט בה והיה יודע איזו שעה של יום", והאורלוגין הוא צירוף של hora (שעה) ולוגוס (הידיעה, ביוונית).

ואם כבר הגענו ליוון, נקנח באֵל הזמן המיתולוגי כְרוֹנוֹס, ש"תרם" את שמו לסדר כרונולוגי שפירושו רישום לפי סדר הזמן, וגם לאנאכרוניסטי שהוא דבר שאינו בזמנו, וגם ולסינכרוניזציה שהיא צירוף זמנים. ואם כבר קינחנו, הרי כל מי שסובל מנזלת כרונית – זמנית, לפי התרגום הפשוט – יודע שאין דבר קבוע ממנה…