הדואר הרגיל פינה את מקומו לדואר האלקטרוני, וגם הפקס, כוכב הביניים שאיים על הדואר, הולך ודועך. הפקס היה חידוש גדול בשנות ה-90 – למרות, שהרעיון הטכני של סריקת מסמכים, החל עשרות רבות של שנים לפני כן.

הפקס מוכר בקיצורו FAX – אבל במקור הוא היה facsimile, ועוד לפני שנכנס לשימוש המוצר המוכר לנו היום, ספרים שיצאו במהדורה מצולמת נקראו ספרי פקסימיליה. ומנין? facere בלטינית פירושו לעשות, ו-simile פירושו דומה, כמו similar המוכר לנו מן האנגלית. וביחד: לעשות דומה, לעשות זהה, להעתיק. מכאן גם המזון לתינוקות סימילאק – צירוף מילולי של זהה, דומה, לחלב (חלב = latte, כמו בקפה לאטה וצ'אי לאטה).

לפועל לעשות = facere יש המון גלגולים מעניינים, רחוקים מן הפקס כמזרח ממערב (וכן, יש גם קשר למדיה. איך לא?)

מן הפועל נגזר ה-facilis הלטיני שפירוש קל, אפשרי – ומכאן המילה facility שאנחנו מכירים במובן של אפשרויות, יכולות (למשל: אומרים שלמפעל הזה יש facilities שונים, כלומר יכולות שונות, ומכאן זה הועתק גם לאפשרויות פיזיות כמו מבנים ומתקנים, מקום שעושים בו משהו).

ה-facere, לעשות, הגיע גם למילה fact – עובדה, עשוי, מעשה. ומכאן ל-factory – המקום שבו עושים. וזהו גם ה-factor  שאנחנו מכירים כמספר שמכפילים בו (את האורך התשדיר כנגזרת של מחיר תשדיר 30 שניות, או את הציון באוניברסיטה), כי הפקטור הוא זה שעושה, שגורם למשהו.

וגם כאן לא סיימנו: manufacture היא במקור צירוף של manu = יד ו- facture = עשייה. במקור, הייתה זו עבודת יד, ועם השנים זה התגלגל לתעשייה בכלל, לייצור.

דיברנו על אוניברסיטה? הפקולטות שיש בכל מוסד, מתחילות גם במילה זו, כי המילה המקורית, שנגזרת מהמובן קל לעשייה, כוח, יכולת – הפך עם השנים ל"יכולת של ידע". בתחילה, כל מחלקה באוניברסיטה נקראה פקולטה, ועם השנים הן התקבצו למדעי הרוח, מדעי החברה וכדומה.

benefactor הוא מי שעושה מעשה טוב (bene + factor) – ולכן beneficiary היא המילה האנגלית למוטב (כמו בצ'ק או בפוליסת ביטוח), או נהנה (ממעשה טוב שעשו לו). וגם ה- benefit המוכר לנו כמילה האנגלית לרווח, מקורו ב- benefactum כלומר מעשה טוב. יש גם מי שקושר את המילה face (פנים) לפועל facere מה שיוביל אותנו ל-surface הלא הוא החלק העליון (מעל לפני השטח, בתרגום מילולי) ומכאן גםsuperficial , כזה שמעל פני השטח. וגםfactitious , שפירושו באנגלית מלאכותי, הוא צירוף שתי מילים שפירושן קרוב מאוד מילולית ל"מעמיד פנים" העברי, שהוא כמובן מלאכותי.

המון מידע, ועוד לא באנו על סיפוקנו. satisfaction, סיפוק בלעז, היא צירוף של satis (הרבה, בלטינית) והפועל החביב לעשות facere =. אנחנו עושים הרבה כדי לרצות מישהו, כדי לספק את רצונו. ותודו, כי לסיפוק ופקס יש אולי כמה אותיות משותפות, אבל באמת קשה לראות קשר אחר ביניהן.