איך זה שמר אשכנזי, יהודי כשר למהדרין מבולגריה, מוגדר כ"ספרדי" – ואיך זה שחסיד "אשכנזי" מתפלל מסידור בנוסח ספרד?

ובכלל, מהי ספרד? השמות ספרד וצרפת נזכרים כבר בתנ"ך, אבל צרפת של היום איננה זו המקראית (שהייתה כנראה עיר בלבנון), וספרד החלה את דרכה במקום הנמצא באסיה הקטנה (טורקיה של היום). תרגום יונתן של חלק מספרי התנ"ך לארמית, תרגם את ספרד לספמיא או אספמיא וגם אספניא. השם הזה נשמע כמו השם היווני Ispania והשם הלטיני Hispania שניתן לשטח של חצי האי האיבֶּרי, שמוכר היום כספרד ופורטוגל. לימים, השתרש שמה של המדינה הזו בעברית כספרד. הביטוי חלום באספמיא בא להמחיש את המרחק שבין מי שחולם למציאות – מכאן לאספמיא הרחוקה.

היהודים הספרדים הם לא רק אלה שבאו ממדינה זו. יהודים ספרדים הם אלה שמתפללים בנוסח הספרדים, והם כוללים גם את יהודי ארצות האיסלאם והמזרח (כמנוגד ליהודים אשכנזים). אבל אם אפשר לסבך, למה לעשות את החיים פשוטים? אמרנו בנוסח הספרדים – ולא נוסח ספרד, ואלה שני דברים שונים! ה"ספרדים" מתפללים בנוסח הספרדים – ואילו החסידים במזרח אירופה הם אלה שהכניסו את "נוסח ספרד" (שהוא שונה מנוסח הספרדים). אין קשר בינו ובין ספרד או ה"ספרדים", והוא אחד משני נוסחי התפילה המרכזיים של יהודי אשכנז, לצד הנוסח האשכנזי! היו אפילו מי שהבחינו ביניהם בכך שכינו את "נוסח ספרד" כ"נוסח החסידים" ואפילו "נוסח סְפַרְד" (בהדגשה על הניקוד השונה של המילה).

כדי שהדברים יהיו באמת מורכבים, פרט לנוסחי תפילה אלה, קיימים גם נוסחים "אוטונומיים" של יהודי איטליה ושל יהודי תימן (למרות שאלה כאלה מוגדרים "ספרדים").

השם המקורי של ספרד קיים גם בכינויים של בני המוצא הלטינו אמריקאי בארה"ב כהיספאנים, ובכלל מי שמוצאו מספרד נקרא באנגלית Spaniard – וגם גזע הכלב המוכר לנו כ"ספניֶיל" בא משם, בעקבות מילה צרפתית בצליל זהה. ואם לחזור אלינו: הלאדינו ("האידיש" של היהודים הספרדים) נקראת מאותה סיבה ספניולית או ג'ודאו אספניול (ספרדית-יהודית).

ומה עם האשכנזים? תחילה, אשכנז זוהתה עם גרמניה (יש מי שאומר בגלל הדמיון בצליל לסקסוניה, אחת ממדינות גרמניה, ויש מי שגורס בגלל הקרבה לשמה של סקנדינביה). את אלה קשרו לאשכנז, נכדו של יפת, בנו של נח מן התיבה. ובמסורות של הנוצרים האירופיים, אותו יפת נתפס כאבי האירופאים. כך או אחרת, היהודים האשכנזים של היום, בוודאי אינם רק יוצאי גרמניה אלא באים מרוב שטחה של אירופה וכמובן אלה מהם שהיגרו לארצות אחרות.