איך מגיעים משיחה בין בני אדם, למכונית עם גג נפתח, ולמי שהמיר את דתו והוטבל לנצרות? המילים, או בעצם מילה אחת, הן שלוקחות אותנו לטיול המרתק הזה.

הכל מתחיל בפועל הלטיני vetere שפירושו להפוך, שממנו נגזר versus שאת הטיותיו נמצא בכל המילים שנזכיר. את versus עצמו, במשמעות המשפטית של נגד, אנחנו מכירים בקיצור v. המופיע בין שמותיהם של בעלי דין: State of Nevada v. O.J. Simpson. אבל, הקשר בין אנשים אינו חייב להיות דווקא של עימות: conversation, שיחה, היא צירוף של versus con + כאשר con משמש כמו תמיד לציון עִם, ביחד. המשמעות הנוכחית של המילה כשיחה היא מאוחרת למדי, ובמקור המילה ציינה "חיים ביחד, בשיתוף". כמובן, משיחה ומחיים ביחד אפשר לגלוש מהר מאוד למחלוקת, הלא היא ה-controversy שבה ה-con, ביחד, הוחלף ב- contra, נגד. מתי הופרה האידיליה? אולי כששכחת את יום ההולדת של בת הזוג – ויום הולדת הריהו anniversary, כלומר, זה שחוזר מדי שנה. אבל, זה יכול להיות גם כשבַּת הזוג היא זו ששכחה את יום ההולדת – ואז זהו vice versa, מאותו שורש מילולי, החלפת כיוון. וזו כמובן תופעה עולמית, אוניברסלית, כאשר גם אוניברסלי בא בדיוק מאותו מקום: ההופך לאחד, כלל עולמי.

את הניגוד, העימות בין הצדדים, אנחנו מוצאים בשיטת המשפט הקרויה השיטה האדווֶרסַרית שבה השופט יושב בצד והצדדים משחקים לפניו.

האדוורסרים הם הצדדים השרויים במחלוקת, אבל ב-advertising המשמעות המקורית של המילה היתה להודיע, למסור (התחילית ad – אֶל – מלמדת על כך שהפעולה מופנית אל מישהו). קרוב מאוד במשמעות הוא הפרסום המודרני המשתמש במילה זו, והוא מודיע ומספר על משהו.

כל כך הרבה מילים יכולות לגרום לכך להפנים דברים – ולהיות introvert, מופנם, כמובן מאותו שורש של להפוך, להפנות + פנימה, והיפוכו האקסטרוווֶרט, המוחצן. וגם הפֶּרוורט, הסוטה – כולם-כולם מאותו שורש. ובלבד שמרוב מילים לא ניקלע לסחרחורת צלילה, ווֶרטיגו.

ראינו, אם כן, שהשימוש במילה הוא וֶרסָטִילי (מאותו שורש, אלא מה?) מאוד, ומביא אותנו למחוזות בלתי צפויים לחלוטין. לשם נוכל להגיע גם במכונית convertible שהיא בעלת גג נפתח, ובמשמעות הלשונית היא זו שניתן להמיר אותה למכונית ספורט. והגענו למומרים שלנו: to convert פירושו להמיר – גם מידות (כגון מיילים בקילומטרים או מעלות צלזיוס במעלות פארנהייט) וגם להמיר אנשים מדתם. ליהודים שהמירו את דתם אנחנו קוראים מומָרים – וגם כאלה שיצאו לשמד. ומעניין (ולכך באמת אין כל קשר לפועל הלטיני שכיכב כאן) שכאשר הוחלף הביטוי מומר במשומד, שיש לו צליל של השמדה וכיליון, ניסו לתרץ כי בעצם אין כל קשר להשמדה – אלא שבארמית, השורש א.מ.ד. פירושו טבילה, צלילה (וכך קושרים זאת למילה אמודאי שהוא צוללן) ולכן משומד הוא בעצם זה שנִטבל לנצרות.

נראה לכם? אתם רשאים להאמין לגרסה זו – ולא לשכוח שגרסה היא וורסיה, version – כמובן, מאותו שורש לטיני.