לפני שנולד הטרֶנד – שהוא, כפי שאוהבים היום לומר, מאוד טרֶנְדי – היתה האופנה, ועוד לפני כן מי שממש התלבשה היטב הלכה "לפי המודָה".

אופנה היא אחת ממאות המילים שחידש אליעזר בן-יהודה, שאנחנו חבים לו את העובדה שכולנו מדברים וכותבים עברית. כדרכו, הוא בחן את המילים הלועזיות, חלקן העביר לעברית על פי צליל דומה (אומרים, שכך חידש את הנזֶלֶת, שקרובה בצליל ל-nasal, כלומר זה שמקורו באף. לפני בן-יהודה היא נקראה נזילה) וחלקן לפי העניין. את האופנה הוא שאל מן המודָה, שהיא במקורה המילולי: אופֶן. mode באנגלית הוא אופֶן – כמו למשל ה-mode שבו פועל מזגן האוויר: על מצב מאוורר, קירור או חימום. ה-mode הזה מקורו במילה הלטינית modus שזהו בדיוק פירושה, ומכאן הצירוף המוכָּר modus vivendi כלומר צורה, אופן, דרך של חיים (בדרך כלל של חיים ביחד, ובצורה רחבה יותר סובלנות וחיים תוך ויתורים הדדיים), וגם הצירוף המוכר קצת פחות modus operandi כלומר הדרך המעשית לפעולה.

המודוס הזה התגלגל לו גם למודול ולמודולארי, שמבטאים את היחידה הבסיסית, למשל באדריכלות. המודוס, שפירושו מידה, צורה, קיבל צורת הקטנה כ-modulus במשמעות של מידה קטנה. תחילה, שימשה המילה את מדעני המתמטיקה, ורק סמוך לתקופתנו החל השימוש בה כדי לבטא יחידה בסיסית, כזו שכמה ממנה מרכיבות את השלם.

אותו mode, במשמעות של צורה, מנהג, לבש גם משמעות חדשה: המילה מודֶרני. בהטייה הלטינית modo קיבלה את המשמעות של עכשיו, לפי המידה – ומכאן התגלגלה המילה ל"מודרני" שפירושו שייך לזמן הנוכחי או לזה שקרוב אלינו. ועדיין במשמעויות הקרובות הנגזרות כולן מאותו מקור: to modify שפירושו להתאים, להביא למידה. וגם modesty צניעות באה מכאן: זוהי מידתו (תכונתו!) של האדם השומר על המידה הראוייה. וגם: model (מודל) מאותו שורש, גם במובן של זה שנוהג כהלכה וראוי לחקותו, וגם עצם שדומה, אך במידה מוקטנת, למשהו אחר, כגון בניין. ונשאר רק להחליט לאיזו משמעות קרובה יותר ה- super model שבתמונה.

ומה עניין האופנה לכאן? במאה ה-17, הצרפתים, מי אם לא הם, חידשו את המילה כדי להביע את האופנה הנוכחית, ומאז כל גברת שרוצה להיות אופנתית חייבת להיות
à la mode.

אולי זה לא כל כך אופנתי – אבל גם שידורי הרדיו באיכות גבוהה שאנחנו מכירים כ-FM מגיעים משם, ראשי תיבות ל-frequency modulation  ובעברית: אִיפְנוּן תֶּדֶר. וזאת, מפני שמודולאציה, כמובן מאותו שורש, היא מונח המשמש גם במוסיקה, וגם באלקטרוניקה. שם, משמעה שינוי התדר של גל רדיו כדי לשדרו. ומן האיפנון שבא מן האופן שבא מן ה-mode קיבלנו את שידורי ה-FM.

המילה האופנתית ביותר בתחום הזה היא modality – ובעברית אוֹפְנוּת – אשר אם פשוט לצטט מן המילון זהו "אחד מכמה אופנים, קטגוריות או צורות של דבר מה", ואם זה לא הספיק אז אולי תסייע הדוגמה שמביא המילון מתחום הפסיכולוגיה: "קטגוריה של תחושה; כל אחד מן החושים. לדוגמה: האופנוּת החזותית (חוש הראייה)".