בארצות הברית נבחר נשיא, אנחנו הולכים בעוד כמה ימים לבחור כנסת חדשה שתחוקק חוקים, ובדרך שומעים הרצאות ונאומים – והכל: גם הבחירות, גם החוק, גם הנאומים, ועוד הרבה – כולם מאותו שורש לשוני, כמובן מיוונית עתיקה ובעקבותיה הלטינית.

legein ביוונית פירושה לבחור, לאסוף ביחד, וגם לדַבֵּר. בלטינית, היא התגלגלה והיתה לפועל legere – ומכאן צמחו להן כל המילים שהזכרנו. legere בלטינית (ובאיטלקית של היום leggere, ובצרפתית lire) פירושה לקרוא כיוון שהקריאה היא איסוף ובחירה של מילים. לכן, מי שקורא את כתבֵי היד המוגשים להוצאת הספרים הוא לֶקְטור, קורא. ולכן, הרצאה, שהיא אמירת דברים, היא lecture באנגלית. legend, אגדה, היתה בראשית דרכה סיפור, דבר שיש לקוראו בכנסייה בימים מסוימים, כגון סיפור חייהם של הקדושים. dialect, ניב או שפה מקומית, הוא שוב צירוף של מילים יווניות: dia (בֵּין, עִם) + legein (לדבר).

וכשם שבוחרים את המילים – כך בוחרים גם את הנשיא וחברי הכנסת: ומכאן, elections כדי לציין בחירות, שבהן בוחרים, שולפים את המועמד הראוי, ממש כמו ששולפים ומצרפים את המילים כשמדברים. תצורת המילה הזו מדגישה את עניין השליפה, הבחירה, שכן election הוא חיבור של ex (החוצה) + legere (לבחור, כאמור). ומי בוחר את הנשיא? האֶלֶקטורים.

נחזור למקורות: אותה תחילית leg התגלגלה גם למילה logos שפירושה מילה (וכאן הקשר למשמעות של "לדבר"), או מחשבה. ואותה נמצא כמובן בצירופים רבים: החל ממונולוג (דיבור של אחד), דיאלוג וכדומה; leg וכל נגזרותיה (לגאלי, לגיטימי) בתחום המשפט; עבור דרך שמות החוכמות והמדעים כמו מטאורולוגיה, גיאולוגיה וכו'; עבור גם דרך טרילוגיה שהיא סיפור בן שלושה חלקים; וכלה במילה לוגיקה וב"לוגו" המוכּר מתחום הפרסום. ודווקא ל-blog האינטרנֶטי אין בכלל קשר למילה זו והוא קיצורו של weblog, כאשר ה-log המופיע בו הוא בעצם בּוּל עץ (באנגלית) שנתן את שמו ל-logbook, ספר האונייה שבו רשמו מדי יום את מהירות התקדמותה, שנמדדה לפי בולי עץ שצפו לידה (בדומה לשיטת המדידה ב"קשרים"). והכניסה לספר הזה כדי לרשום בו יצרה את הפועל to log שהתגלגל במחשֵבית ל-log in  ו- log out.

ההקשרים הרבים והסבוכים מסבירים גם מילים שלכאורה נראות לנו רחוקות מאוד מכאן – והן בעצם מאותו שורש: הליגיון הרומי הוא מי שאנשיו נבחרו, נאספו, כדי להרכיב את היחידה הצבאית. ובמקום אחר לגמרי: הדת, religio בלטינית (ודומות לה בכל השפות המודרניות) היא על פי פירוש אחד שינון, קריאה מחדש – אבל, לפי פירוש אחר המקור הוא דווקא ב-religare שפירושו לקשור, לאחֵד (את קבוצת המאמינים), פועל שמצא את מקומו גם במה שאנחנו מכירים כ"ליגה", כלומר קבוצה או מסגרת שיש קשר בין חבריה, נושא שכבר הוקדש לו "רגע של טריוויה" אחר. נכון ש- LEGO, משחק ההרכבה, מתחבר לכאן נפלא? אז זהו שלא: רק לאחר שהממציא של המשחק קרא לו כך כי זהו קיצור של המילים הדניות "שחק היטב", נודע לו שבלטינית, פירוש המילה הוא "אני מרכיב"…

ואם נראה לכם שכל ההסברים האלה נוגעים קצת פה וקצת שם, זה מפני שהשיטה היא מה שאוהבים היום לכנות אֶקלֶקטית – בחירה החוצה: ek ביוונית, כמו ex  בלטינית, החוצה + legein (לאסוף, לבחור). והפעולה הזו היא בדיוק סֶלֶקציה: se (הצידה) + legere (שוב: לאסוף, לבחור). כי זה מה שעושה הסלקטור בפתח המועדון: הוא בוחר ו"שם בצד" את מי שבחר לא להכניס.

ואם שכחנו פירוש זה או אחר, לא היתה כל כוונה to neglect, להתעלם: nec (מילת שלילה) + legere. טוב, ממש אין צורך להסביר שוב, בוודאי לא לקוראי ה"רגע" רבי-האינטליגנציה. כן, גם אינטיליגנציה היא inter + legere – היכולת להבין, לקשור בין דברים שנבחרו.