כשהמגעים בין ראשי העולם התחתון נקלעים למבוי סתום והם פונים לפרקטיקה של עין תחת עין – הנחמה היחידה היא שלכל אלה יש שורש מילולי אחד: תחת.

מילה אחת, ומשמעויות רבות לה: העברית, ולשונות האזור בכלל, משתמשת בשורש מילולי זה קודם כל כדי לבטא גובה יחסי, משהו הנמצא מתחתיו של דבר אחר. כבר בבריאת העולם מדובר על "וַיַּבְדֵּל בֵּין הַמַּיִם אֲשֶׁר מִתַּחַת לָרָקִיעַ וּבֵין הַמַּיִם אֲשֶׁר מֵעַל לָרָקִיעַ". ומן המילה הזו נגזרה גם הקידומת תַּת (בארמית תתא), לציון משהו או מישהו הנמוך במידרג מאחֵר, כגון תת-אלוף, תת-תרבות, תת-מקלע וכו'. אבל, לעתים השני אינו נמוך מן הראשון אלא בא תחתיו, במקומו, וזה יכול להיות הן במובן שהוא מחליף ויורש אותו, והן במובן שהוא משמש כבא-כוחו. המחליף יכול להיות מי שחתר תחת הראשון כדי להדיחו – ויכול גם להיות חפץ או איבר בגוף. מכאן הביטוי עין תחת עין ושן תחת שן, כלומר עין בִּמְקום, בִּתמורה, לעין.

במקום לשבת בנחת איש תחת גפנו ותחת תאנתו, אנשי העולם התחתון (תחתון, נמוך יותר, בראייה שלנו, בוודאי לא שלהם), מורידים לעתים איש את רעהו ביגון שאולה, והשאול מופיעה במקרים רבים מאוד בצירוף שאול-תחתיות. "וְהִצַּלְתָּ נַפְשִׁי מִשְּׁאוֹל תַּחְתִּיָּה" אומר בעל ספר תהִלים. ואכן, השאול, הגיהינום, היא זו המתוארת כמקום נמוך ועמוק – ולא רק בעברית: שם התואר infernus, נמוך, תחתון, בלטינית, הוא שהביא ליצירת שם העצם inferno לציון שאול התחתיות, העולם התחתון במובנו המקורי. מכאן L'inferno, "התופת" בעברית, יצירתו של האיטלקי דאנטה אליגיירי. infra בלטינית פירושה נמוך, ומכאן קרניים אינפרא-אדומות שהן נמוכות יותר בספקטרום מאלה של האדום, להבדיל מאולטרא/אולטרה, שפירושו יותר, מעֵבֶר, כגון קרניים אולטרה-סגולות, מטוסי אולטרא-לייט ו-France d'outre-mer שהם השטחים שהיו לצרפת מעבר לים. רגש נחיתות, תחושה של שפלות גובה, נקרא באנגלית inferiority complex, מאותו שורש.

ובלי שנרד נמוך מדי, הרי אי אפשר להתעלם ממרכזיותה של המילה תחת באנטומיה ובשפה, עם כל הכבוד לעכוז הספרותי, לישבן ולאחוריים. ולא רק אצלנו: באנגלית, bottom הוא שם מקובל לחלק שבתחתית הגב, וכמוהו גם buttocks ו-butt. ומעניין שהמילים bottom ו- butt החלו את דרכן דווקא במשמעות של שטח אדמה, פיסת-אדמה – ורק הרבה יותר מאוחר הן קיבלו את המשמעות של אחוריים. ובאותו אזור: כבר חכמי התלמוד קראו "תַּחְתּונִיּוּת" למחלת-טחורים קשה שעליה אמרו במסכת כתובות: "הִזהר בשלשה דברים: אל תרבה בישיבה, שישיבה קשה לתחתוניות; ואל תרבה בעמידה, שעמידה קשה ללב; ואל תרבה בהליכה, שהליכה קשה לעינים! אלא: שליש בישיבה שליש בעמידה שליש בהילוך".

ואותו איבר זכה להתייחסויות לשוניות מכיוונים שונים – החל מהפיכת התחת לתוחֶעס באידיש – וכלה בלדינו, שבחביבות אופיינית קוראת למישהו לא מוצלח דֶמִיקוּלוֹ, כלומר, של התחת שלי. ואיפה השורש הלשוני? culus בלטינית הוא אותו איבר מדובר, ואותו אנחנו מוצאים אפילו בדיפלומטיה: כשהמגעים בין המדינות נקלעים למבוי סתום, כמו גם כשמדברים על רחוב ללא מוצא, אומרים בלשונות העולם שהגענו ל-cul-de-sac, שפירושו תחתית השק (כן, ה-sac נגזר מן השק העברי). במקור, זהו ביטוי אנטומי, המדבר על אברים שיש להם רק פתח אחד כגון המעי העיוור. וכך הגענו אל תחתית העמוד.