האם צריך לחסן את תושבי העיר נגד שפעת? אולי כן, כי אין להם חסינות מפניה.

הכל מתחיל בשורש הלטיני שמככב במילים שבהן נעסוק הפעם. עירוני הוא, כידוע, מוּניציפּאלי. מהיכן? munus בלטינית הוא חוב, עבודה, שירות שמבצעים למען הכלל, הקהילה. municeps הוא אזרח, תושב של עיר חופשית, כזה שממלא חובותיו והתחייבויותיו כאזרח. החלק השני של המילה לקוח מן הפועל capere שפירושו לקחת, כמו למשל במילה האנגלית capable, בעל יכולת. capacity היא יכולת – ובדיוק כמו השורש העברי הקרוב להכיל, גם באנגלית capacity היא גם היכולת להכיל, קיבולת.

לפי אחד החוקרים, אם הולכים עוד אחורה בחקר המילה הלטינית munus מגיעים לפועל בעל צליל דומה שפירושו לקשור ביחד, להדק, והריבוי munia פירושו התחייבויות, ומכאן ש-communis פירושו "קשורים ביחד". לפי דעה זו, municipium רומית היתה עיר שלתושביה היו זכויות של אזרחים רומיים, אבל היא נוהלה מכוחם של חוקים משלה. הסבר זה מתיישב יפה עם ה-community, הלא היה הקהילה, מילה שבלשונות אירופיות משמשת עד היום בהטיות שונות כדי לציין עירייה (כגון comune באיטלקית, או הקומונה הפריסאית הזכורה מלימודי היסטוריה). אז היינו בעירייה, והיינו גם בקהילה, וכמובן היינו קרובים לקומוניזם שהוא מאותו שורש לשוני, ונותר להזכיר את הטקס הנוצרי excommunicatio ששמו מעיד עליו שהוא הוצאה מן הקהילה, נידוי והחרמה, אחד מכלי המאבק של הכנסייה הקתולית נגד מתנגדיה. העניין הקהילתי, המשותף, הוא זה שהביא ליצירת ה-common – שכשֵם עֶצֶם הוא, למשל, חבר בבית הנבחרים בבריטניה (זה של ה"פשוטים", לא הלורדים) – וכשֵם תואר נמצא אותו החל ב- common sense כדי לבטא שֵכל יָשָר, פשוט, ועד ה-Common Law . ומה ששייך לכולם, הוא חלק מן הקהילה, ה-community, ומחבֵּר בין אנשים ויוצר גם את התקשורת ביניהם, הלא היא הקומוניקציה.

יש כאלה שחובותיהם כתושבי העיר מחייבות אותם – ויש אחרים הפטורים מחובות, אלה שיש להם חסינות, ובאנגלית immunity כמובן מאותו שורש, שהרי מי שחסין הוא זה שפטור מן החובות הרגילים.

חסינות אפשר לקבל מכוח חוק מדינה, אבל בקופת חולים מקבלים דווקא את החיסון, שנקרא באנגלית immunization. חָסון, באופן כללי, הוא חזק. מכאן שהחסין, זה שיש לו חסינות – וגם המחוסן, הוא זה שטופַּל כדי שגופו יתחזק יתנגד למשל למחלה. ומה עושים למתכת כדי לחזקה ולחשלה? מחַסְמים אותה (ברזל מחוסם, זכוכית מחוסמת כמו זו המותקנת במכוניות וכו') – והמילים אכן קרובות! במילון של אבן-שושן, תחת הערך חִסּוּם מופיעים זה לצד זה ההסבר של הקשיית המתכת – וגם חיזוק הגוף "כגון בפני הצטננות וכדומה על ידי התעמלות באוויר החופשי, רחיצה במים קרים וכדומה". הערך חיסום במילון מַפנה לערך חיסון.

אפילו האקדמיה ללשון העברית שייעדה את החיסום לשימושים מתכתיים וטכניים של הקשיה (המונח המקביל באנגלית הוא hardened או tempered) – גם היא סמכה ידיה, במילון מיוחד למונחי הבנייה, על לוּחַ קָשׁוּי מְחֻסָּן שהוא באנגלית tempered hardboard, שאם מאוד חשוב לכם לדעת זהו לוח עשוי מסיבֵי עץ דחוסים.