מה יותר טוב: לנסוע במכונית ספורט – או לקנות ולשלם במרכול בתלושי שי? איך זה קשור? דרך המילים כמובן.

נתחיל בתלושים, אותם קוּפּונִים מוּכָּרים שגודשים את העיתונים ואת תיבות הדואר שלנו. ה-coupon שאב את שמו מהפועל couper, בצרפתית לחתוך, שקיבל אותו מהלטינית ולפני כן מ-kolaphos ביוונית עתיקה שפירושה מכָּה, חיתוך. את הקופון חותכים או גוזרים מן המכתב או מהעיתון, ומכאן שמו. אבל, השימוש המקורי במילה קופון לא היה זה המוכר לנו היום. כשנכנס לשימוש בתחילת המאה ה-19, הוא היה התלוש שצמוד לאגרת חוב, ומשמש אסמכתא למחזיק בו לקבל את הריבית המגיעה לו מדי תקופה. היום, כמובן, התלוש הזה על אגרות חוב הוא וירטואלי (כשם שאיש אינו מחזיק בביתו מניות שבהן הוא משקיע), אבל המילה שרירה וקיימת: קופון או תלוש הם היום כינוי לריבית המשולמת לבעלי האג"ח. יש גם אג"ח מסוג תלוש-אפס (zero coupon bond) שאינן מחלקות תלוש, כלומר אינן משלמות ריבית.

הקופונים המסחריים, אלה המוכרים לנו ומקנים לנו זכות קנייה, הגיעו רק במחצית המאה ה-19, ביוזמתה של חברת הנסיעות והתיירות Thomas Cook, הקיימת עד היום.

אבל, הפועל הזה הלך גם למקומות אחרים: בצרפתית – ובעקבותיה גם באנגלית של ימינו – coup d’état (ולפעמים בקיצור, פשוט coup) פירושו לא אחר מאשר הפיכה, "מכה של המדינה", כזו שמתרחשת לעתים קרובות במדינות שונות. ובצרפתית, חוץ ממהפיכה צרפתית, יש גם צירופים שונים המתלווים למילה coup, מכה, כגון: מכת עין שפירושה מבט, מכת מַסרק וגם המונח הידוע coup de grâce שפירושו מכת חסד.

וכיוון שהפועַל הצרפתי כורך גם את המשמעות של לחתוך – הרי מכוניות ספורט, אלה שיש להן גזרה חטובה ונאה, ובדרך כלל הן חתוכות כלפי החלק האחורי, נקראות בדיוק מסיבה זו מכונית coupé.

באנגלית, to recoup פירושו לפַצות או להחזיר כסף, ומקורה של המילה הזו גם הוא ב-coup שבו אנחנו עוסקים: במובן המילולי, פירושה של המילה הוא "לחתוך לאחור", ובמקור המונח ציין הפחתה, כלומר השבה של כסף על נזק שנגרם.

בל נהייה תלושים מן העברית: כמו הקופון הלועזי – כך התלוש שלנו, שהרי תולשים, גוזרים, אותו ממשהו, ומכאן שמו. ומעניין, שהשובֵר/שובָר הקרוב לו, גם הוא מאותו הגיון: לפי אבן שושן, שובֵר הוא מסמך המבטל ("שובֵר") כוחו של מסמך אחר, כתב קבלה, פתק המאשר כי נפרע החוב או המס או נתקבל המשלוח וכיוצא בזה. ומכאן: שובר של תשלום, שובר הוצאה, שובר הכנסה.

השורש היווני ואחר כך הלטיני נשמר היטב במילה האיטלקית colpo שפירושה מכה, שמביאה אותנו להסתעפות מעניינת נוספת: אם יש מכה אחת, יש בוודאי כמה מכות וחילופי מהלומות. באנגלית, השורש הזה הפך לפועל to cope  ששימש כדי לציין החלפת מהלומות. והנה, החל במאה ה-17, המשמעות שלו שונתה לזו המוּכֶּרת היום: להתמודד, לנהל בהצלחה (למשל: coping with stress).