מה משותף למומחה לביטוח, מחנך ילדים, שחקן תיאטרון וכור גרעיני? שכולם מאותו שורש.

הפועל הלטיני agere – לעשות, להנהיג – התגלגל לכל המילים האלה, הכוללות את השורש act על נטיותיו השונות. אבל ללטינית קדמה היוונית עם הפועל agein במשמעות דומה: להוביל, להנהיג. מכאן נגזר הפדגוג, paidagogos ביוונית, שבתחילה היה העבד המלווה את הילדים לבית הספר ומשגיח עליהם, וסופו שנהיה למחנך ילדים. הלטינית לקחה את השורש ויצרה את actum שפירושו מעשה. במשך שנים רבות המילה שימשה רק כשם עצם ולא כפועל: acta ברבים הן המונח המציין פרוטוקול, רישום של מעשים שנעשו ודברים שנאמרו.

מכאן גם ה-actor שבתחילתו לא היה השחקן המוכר לנו, אלא מי שעושה מעשים בצורה מכוונת. ואם אנחנו כבר בתיאטרון, הרי act מציין מערכה במחזה. ועדיין בשדה זה: action! (אקשן!) קורא הבמאי בקולנוע כשמתחילים לצלם, ואילו דיבר איתם לטינית היה אומר מילה דומה מאוד: actio.

הפעילות הזו הלכה גם לכיוונים אחרים: actuarius היה בעבר פקיד, בעיקר זה שרשם את הדברים בקצרנות. היום, אקטוארים הם בעלי מקצוע הקשורים בעיקר לענף הביטוח, ומפעילים מתודות מתמטיות וסטטיסטיות בפתרון של בעיות כלכליות הקשורות במצבי אי-ודאות.

agere הלטינית העניקה את המקור המילולי למקצוע נוסף: סוכן, שהוא agent בשפות זרות. כל האנשים האלה הם אנשים פעלתניים מאוד, אקטיביים, כמובן מאותו שורש. והיה זה אליעזר בן יהודה שחידש את המילים פעיל ופעלתנות. ומה היפוכו של הפעיל? הסביל, זה שהאקטיבי פועל עליו, ואולי אפילו הוא סובל מכך. passive בא מן הפועל הלטיני pati, ובהזדמנות אחרת כבר צוין כאן שמפועל זה צמחו גם patience, סבלנות, וגם patient, הפציינט המחכה בסבלנות וסובל בשקט. הפעיל והסביל מככבים לא רק בדקדוק, אלא גם בעולם הכספים: צד הנכסים במאזן נקרא בעגה המקצועית אקטיבה – ואילו צד ההתחייבויות הוא הפסיבה.

אבל, האקטיביות יכולה להיות בכיוון של דחיפה קדימה – וגם אחורנית: אז היא הופכת לריאקציה, פעולת-נגד, מן הפועל הלטיני הקרוב reagere. הריאקציה היא בעצם תגובה, ועל שם תגובת השרשרת המתרחשת בזמן של ביקוע גרעיני, כור גרעיני נקרא בשפות זרות reactor. והכל מבוסס על קרינה רדיו-אקטיבית, שאין לה דבר וחצי דבר עם הרדיו המנגן לנו נעימות, אלא עם היסוד Radium שהוא אקטיבי, ולכן פולט קרינה. ועדיין בתחום הטכנולוגי: תהליכים שונים המופעלים על מתכות, בעיקר כאלה הקשורים לציפוי שלהן, נקראים אקטיבציה ופסיבציה.

אז גם אם לא כל מה שכתבנו כאן הוא אקטואלי (כמובן, מאותו שורש) – לפחות, הוא מדויק, exact,  צירוף של ex (להוציא החוצה) + agere, לעשות, להנהיג.