מדוע שלוש רוחות השמיים נקראות על שם אזורים גיאוגרפיים המאפיינים אותן בארץ ישראל – ימה (מערבה) על שם הים, נגבה (דרומה) על שם הארץ המנוגבת מגשם, וקדמה (מזרחה) על שם ארץ בני-קדם, ארץ המדבריות שממזרח לסוריה וארץ ישראל – ורק הצפון, לכאורה מצפין משהו שאינו אזור גיאוגרפי? מחייה הלשון אליעזר בן-יהודה הציע פירוש מעניין: צפון הוא מן השורש צ-ו-פ, ופירושו בעצם אי הצף על פני המים, חוף הים. זה היה שמה של ארץ אוגרית הנמצאת בסוריה, וממנה בא שם האל בעל צפון, שהוא בעל האי, בעל הארץ. ועל שם מקום זה קראו בני כנען לאזור הצפוני ולסוריה הנמצאת שם – צפון. "ומכאן הסיבה", אומר בן יהודה במילונו, "למה אין שֵם זה בלשון אחרת אלא בעברית ובארמית של ארץ ישראל".

לצפון, יש לומר, אין "יחסי ציבור" טובים: ממנו צפויה להיפתח הרעה, ואפילו: "מצפון יבואו לה שודדים" אומר ירמיהו.

פרט להסבר המקור הלשוני על ידי בן-יהודה, יש מי שרואה את המקור לא בשורש צ-ו-פ, אלא בשורש צ-פ-נ, להחביא, כאילו זהו האזור הנחבא, המוסתר. ומאותו שורש גם מַצְפּוּן, המופיע בתנ"ך (פעם אחת בלבד) במשמעות של "אוצר מוּחבָּא", בעוד שהמשמעות שאנחנו מכירים היום של מצפון כ-conscience באנגלית, היא תרגום מושאל מן הערבי תדמיר, שכן דמארָה פירושו הסתיר, שמר בסוד. וכמובן מאותו שורש ה"צפוּן" של ליל הסדר, והצופֶן הגנטי שעמלים על פענוחו, והמצפן המכוון לצפון, וגם ה"צפונים" ואחיהם ה"צפונְבּוֹנים".

על north האנגלי, ודומיו בשפות רבות, אומרים החוקרים כי הרעיון המילולי המרכזי שבו הוא שמאלה – והכוונה, הצפון נמצא משמאלך כשאתה עומד ופניך למזרח (ולא בכדי, שכֵּן כּיווּן הוא orientation שנגזר מ- orient, מזרח, כפי שנדון כאן בהרחבה בהזדמנות אחרת). North ודומיו נגזרו מהשורש ner בלשונות שיצרו את שפות אירופה, שפירושו "שמאל" – וגם מתחת, למטה. ומכאן גם שמה האחר של הולנד the Netherlands, ארצות השפלה, הארצות הנמוכות, שֵם שהצרפתים ממשיכים להשתמש בו – Pays Bas, ברבּים, לציון הולנד האחת. וגם נורווגיה, המדינה הצפונית, שאלה כמובן את תחילת שמה מן המילה המקומית לצפון.

היי דרומה, היי דרומה לאילת. בעברית ובארמית המילים דומות, דרום ודרומא – אך המקור למילה אינו ידוע. לכן, נעסוק בתימן, שגם היא שֵם לדרום. שוב, בגלל הפנייה למזרח: כשם שצפון הוא שמאל – דרום הוא ימין. על עדיפותו של הימין על השמאל בכל הלשונות כבר נכתב כאן בהזדמנות אחרת, ותימן אינה יוצאת מכלל זה. "ארץ הדרום", גם בערבית, היא ימאן, צד ימין. וכיוון שהימין מסמל את הטוב, ימאנה בערבית מלמד על מישהו מאושר (מילולית: פנה ימינה) ולכן שמו של האזור הזה בפי הרומאים Arabia Felix – ערב המאושרת.

ובאנגלית, south הוא דרום (ומילים דומות בשפות אחרות), כשבעבר המילה הזו היתה sunth, וגם suth, שכן לדעת אנשי הכדור הצפוני בעולם העתיק, השמש, sun, נמצאת בדרום (לפי האפלולית הנצחית אצלם, ברור למה חשבו כך). המילה הזו נספחה לשמות מקומות. חלקם, משמרים את המילה המודרנית כמוSouthampton  ובמקרים אחרים הקשר נחבא מעט כמו בשמות מתוך הגיאוגרפיה של אנגליה שתחילתם מעידה על המקור ה"דרומי" של המילה: Sussex ,Surrey (בעבר הרחוק Suthrige) ועוד.