אין היגון בצורת הסמיכות "מלכת אסתר" – הרחבה וחלופות תמצאו בסרטון כאן.

@yiramne

"מלכת אסתר" – גלו מה לא הגיוני באמירה הזו לומדים_עם_טיקטוק לומדיםעםטיקטוק לשון עברית השפה_העברית דקדוק פורים אסתרהמלכה המלכהאסתר אסתר סמיכות חגפורים הפטריוטים ינוןמגל מלכתאסתר @ינון מגל @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

הרחבה:

בסרטון יש כמה חלופות ל"מלכת אסתר" וכאן אוסיף עוד אחת:

  • המלכה אסתר
  • אסתר המלכה
  • מלכה ושמה אסתר