על מקור המילים: וידאו, ויזו'אל, דז'ה וו, רוויזיה, ויזה.

“veni, vidi, vici” – באתי, ראיתי, ניצחתי – אמר לפי המסופר יוליוס קיסר בסיכום תמציתי של אחד הקרבות. אנחנו נצמצם את הדיון עוד יותר ל"ראיתי" ונגזרותיו.

vidi, ראיתי, מן הפועל הלטיני videre, לראות. ממנו נגזרו מכשיר הווידאו שלנו, video = אני רואה, וגם הטלוויזיה. הדגמה חזותית היא הדגמה ויזואלית, כזו שרואים אותה. ועל מי שניחן בחזון ובמבט למרחוק אומרים שיש לו vision, שגם הוא, כמו כל המילים שיידונו כאן, כולל את השורש vi שמציין ראייה (וגם בעברית: חזותי וחזון נגזרו מהפועל לחזות, לראות). ומאוד ייתכן שכל זה יוצר בכם תחושה של "דז'ה וו"- ובצרפתית déjà vu – כלומר דברים שכבר ראינו.

כאשר מעמתים או משווים שני דברים אומרים עליהם שהם עומדים vis-à-vis, בצרפתית: פנים אל פנים. והטענה היא שהמילה הצרפתית ל"פָּנים" נגזרה מ- visus הלטינית, ראייה. והצרפתית לא נעצרת בזה: voir פירושו לראות, בדומה ל-view האנגלית. ולכן המבצר הצלבני במקום היפהפה כוכב הירדן (כאוכב אל הווא או כוכב הרוחות) נקרא Belvoir שאפשר לתרגמו ליפֵה-נוף, ומקומות אחרים בעולם הנקראים Bellavista, Belvedere ועוד, כולם מאותו שורש.

אבל, הראִייה אינה מוגבלת למה שרואים בפועל בעיניים: envy – לקנא באנגלית – נגזרת מ- invidere הלטינית באותו מובן עצמו, ואצלנו: צרוּת עין. למה לראות רק את הדברים השליליים? מי שמשִׂיא עצה נותן advice, כלומר הוא "נותן החוצה" את ה-visum שלו, את מה שנראֶה לו, את דעתו, ראוּת עיניו. ואחרי שחיווה דעתו, הוא מפקח שהדברים אכן נעשו, ואז הוא supervisor שמסתכל על העניין מגבוה. ואם הוא עורך סקר, הוא מפרסם survey, מאותו מקור מילולי.

ולאחר כל אלה, יש מי שצריך לבוא ולבדוק אם הם נעשו בצורה הנכונה, ולשם כך קיים המבקר, למשל מבקר המדינה, הלא הוא ה-revisor, כלומר זה שעושה את הראייה החוזרת. ואם נדרש שינוי מהותי, כנראה צריך לעשות רוויזיה, revision, כלומר ראייה מחדש של כל העניין.

איך פועל מבקר המדינה? הוא מבקר במשרדים שונים – ותוך כדי כך הוא מבקר אותם. צירוף מקרים של מילים? ממש לא! לא בלועזית, ואף לא בעברית. visitor הוא מבקר מ- visitare בלטינית, שפירושו ללכת ולראות באופן סדיר. הרבה דורות לפני המבקר לינדנשטראוס, מיסֵד מסדר הנזירים Cluny שנוסד בצרפת בראשית המאה העשירית את מוסד הביקורת הפנימית: מבקר היה מגיע בצורה מסודרת למנזרים השונים כשבידיו שאלון שאנשי המנזר היו חייבים להשיב עליו, והוא היה גם בוחן את הדברים במו עיניו. המוסד הזה אכן נקרא visitatio  – בדיוק כשם שבעברית, ה-visitor, המבקר שעורך את הביקור, גם מבקר מלשון ביקורת! וכשהוא מבקר, הוא חייב למצוא הוכחות לדברים: המילה evidence, הוכחה, היא צירוף של ex+videntem כלומר מה שיוצא מן הנראֶה, בדיוק כמו בעברית: רְאָיָיה.

אילו המבקר של קלוני חי בימינו אלה, כדי להגיע לארצות שונות בוודאי היה נזקק ל-visa, שגם היא כמובן מאותו שורש: הוויזה שבדרכון היא בעצם charta visa, כלומר נייר מאושר, נייר שראו אותו.

מה יכול המבקר למצוא? או שהוא מוצא משרדי ממשלה שחזו את הנולד והכינו עצמם כיאות – או כאלה שמאלתרים. אלה שרואים את הנולד, יש להם provision, ראייה קדימה, הכנה, ולכן הם מצטיידים כיאות ומכאן הפועל provide והמילה provision שניהם בהקשר של הספָּקה, תכנון בעוד מועד. provisions היא מילה שעומדת בזכות עצמה כדי לציין הספקה של מזון. ובהקשר זה גם המילה האנגלית purveyor, סַפָּק, שהיא שיבוש המילה הצרפתית ל"רואה קדימה", מתכנן. וגם prudent שפירושו זהיר, מחושב, מכלכל מעשיו, נגזר מ- provident הצופֶה את העתיד.

provided משמשת גם לציין "היות ש" בחוזים משפטיים, במובן של "בהתקיים". ומי שאינו מכין בערב שבת נזקק כמובן לאִלתוּרים, אימפרוביזציות, שהם כמובן היפוכו של מה שנחזה: improvisus הוא כמובן הבלתי נצפֶּה. ואולי אפשר במקרה זה להסתמך על ה-Providence – בגלל ההקשר, היא נכתבת באות גדולה – הלא היא ההשגחה העליונה, זו שמסתכלת ורואה.