על מקור המילים: נאוראלגיה, נוסטלגיה, אלגומטר, אלגופיליה, פדנל.

חברים יקרים, הבה נתפלל לאבינו שבשמיים שימנע מאיתנו את כל המכאובים שגורמים לנו גם המאפיה וגם המוסדות הפיננסיים שבהם מופקד כספנו. נראה לכם שזה יעזור? לא בטוח. אבל לפחות נלמד משהו חדש על המילים שמחברות בין כל אלה. אוי, כמה כאב מצפה לנו!

algos ביוונית פירושה כאב, ומכאן: נֶאוּרַאלְגִיה היא כאב-עצב. "אַלְגוֹלִיזִין" הוא שם מסחרי לתרופה (המרכיב העיקרי בה הוא paracetamol המוכּר מן האקמול) שהיא משכך כאבים – ונוסטלגיה היא לא אחרת מאשר "כאב-בית", געגועים. התחילית הזו alg היא אחת מכמה מילים, כפי שנראה להלן, שמצביעות על כאב. בין הצירופים שבהם היא מופיעה נמצא את האַלגוֹמֶטֶר, מכשיר למדידת כאב, האלגופיליה שהיא אהבת הכאב, ועד ה-algolaniac הנהנה מינית מגרימת כאב לאחר ומזה הנגרם לו-עצמו. analgesia היה היפוכו של מצב זה: זוהי אי-תחושה של כאב.

הנוסטלגיה מורכבת מן הכאב alg ומן ה-nos שמבטא את הבית באמצעות המילה שמובנה שלי-עצמי. מכאן נוסטֶר בלטינית שפירושו שלנו. אותו אנחנו מוצאים החל במאפיה שראשית דרכה היתה ה"קוֹזָה נוֹסְטְרָה" (העניין שלנו), עבור דרך כספי ה"נוֹסְטְרוֹ" (אותם כספים שמוסדות כספיים מחזיקים בהם, והם הכספים שלהם ולא של העמיתים המפקידים בהם) – וכלה בתפילה הנוצרית המפורסמת ביותר Pater Noster (אבינו), שלפחות מבחינה מילולית המקום המתאים ביותר להשמיע אותה הוא בכנסיית Notre Dame de Paris – גבירתֵנו מפאריס. לרפואה ולכאבים עוד נחזור, אבל אם אנחנו כבר במחוזות הנוצרים, ראוי להזכיר עוד מילה אחת המציינת גם היא כאבים: dolere פירושו בלטינית לסבול כאב, מכאן מונחים רפואיים שונים המציינים כאב או חוסר כאב (indolence), ומכאן גם השם הפרטי Dolores (ייסורים). ומעניין שגם התנחומים שאבו את המובן מתחום הכאב: condolence הם תנחומים באנגלית, והאמפתיה שהם משקפים מתבטאת בצירוף של כאב (השורש dol ) + עִם, ביחד (con).

גם אצלנו עסקו בכאב, אבל לפחות היה שכר בצידו: "לפום צערא אגרא" קובע המשפט התלמודי, כשהכוונה היא שלפי הצער (הכאב) נקבע השכר. וגם אסתר המלכה כבר ידעה ש"אין הצער שווה בנזק המלך", וכי אל לה להטריד את המלך כל עוד הכאב, הצער, נוגע רק למכירת בני עמה לשפחות ולעבדים, אבל מרגע שאנחנו היהודים "נמכרנו להשמיד, להרוג ולאבד" – אין היא יכולה להחריש. האגרא אצלנו היא השכר, התשלום – ואילו אצל היוונים, agra היא שוב – כאב. כך נולדו להן המחלות מסתיימות ב-agra כגון פודגרה ואחרות – אבל הוויאגרה אינה שייכת למחלקה זו.

pain באנגלית הוא כאב, וגם עונש על פשע, ומקורו במילה הלטינית poena שפירושה עונש (וגם כאב) והתגלגלה בין השאר ל-punishment האנגלית. ובגלגול אחר, היא נגזרה גם למילה penal שפירושה פלילי, בר-עונשין – ומכאן לשיבוש הישראלי החמוד שהפך את penalty ל"פֶּנְדֶל", עבירה בכדורגל!

ואם עוד לא חטפתם כאב-ראש מכל הרשימה הזו, תוכלו להוסיף לה גם את ה-ache האנגלית, כמו ב-headache, כאב ראש. ואת ה-angina שהיא תעוקה, ואפילו את הגְרִיפָּה דמוית השפעת, שנקראת כך מפני שהיא תופסת, לופתת (באנגלית to grip ) את הקורבן בפתאומיות. ושלא תדעו כאב!