גלו מה מקור המילים: ג'יפה, קאפו.

היום נעבור מעניינים שברוח לענייני הגוף. וליתר דיוק: לא רק הגוף גופו (כלומר, הגוף עצמו, גוף האדם), אלא ניגע בגוף העניין. ומההקדמה אפשר להבין שלא ניעצר בגוף ראשון.

הגוף, כפשוטו, הוא המבנה הפיזי, וככזה הוא במעמד נחות בהשוואה לרוח ולנפש, אבל כבר קדמונים ידעו לומר כי נפש בריאה בגוף בריא. צירוף האותיות הראשונות של המשפט הזה בלטינית, Anima Sana In Corpore Sano, יצר את מותג נעלי הספורט ASICS, שהוא מסימניה הבולטים של תרבות-הגוף (למרות שהדיוק מחייב לומר כי המשפט המקורי של המשורר הרומי ג'וּבֶנאליס דיבר על mens sana, מחשבה בריאה, ולא על anima sana).

גם חכמינו דיברו לא מעט על חשיבות התחזוקה הנכונה של הגוף. אומר הרמב"ם: "הואיל והיות הגוף בריא ושלם מדַרכֵי השם הוא… צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבּדין את הגוף ולהנהיג עצמו בדברים המברין והמחלימים". ואם יעשה האיש את כל הדברים הללו? "כל המנהיג עצמו בדרכים אלו שהורֵינו, אני ערב לו שאינו בא לידי חולי כל ימיו עד שיזקין הרבה וימות ואינו צריך לרופא ויהיה גופו שלם ועומד על בוריו כל ימיו". וכשאמרו בתלמוד "יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו" התכוונו לא לגוף הגשמי – אלא לו עצמו. זו, אם כן, המשמעות גופא, היא עצמה ולא אחרת.

לא מקרה הוא: כשם שהרף עין מפריד בין היות האדם גוף להיותו גופה – כך גם המילים דומות, ולא רק בעברית. בלשון העכשווית הלכנו צעד אחד רחוק יותר, והמילה הפופולרית בשפת יומיום גִ'יפָה, פירושה בערבית גווייה, פֶּגֶר. ובשפות אחרות: corpus היא המילה הלטינית לגוף, ואילו corpse (שהוגים אותה בלי ה-p) פירושה גווייה. אבל גם ההגייה (עם או בלי p) וגם המשמעות – פעם של גוף, ופעם של גווייה – השתנו והתחלפו עם השנים.

המילה corpus זכתה לנגזרות שונות – בעולם המשפט, בתחום הצבאי ואפילו בפרסום.

הגוף המוּכָּר ביותר בתחום המשפט הוא habeas corpus – הביאו את הגוף. למעשה, זהו קיצור של הביטוי  habeas corpus ad subjiciendum, במשמעות של הביאו את האיש לבדיקה בפני שופט כדי לבחון שנעצר כדין. corpus אחר מתחום המשפט הוא corpus delicti – כלומר "גוף העבירה", הצורך להוכיח שאכן נעברה עבירה לפני שמאשימים בה מישהו. קורפוס דיפלומטי הוא סֶגֶל הדיפלומטים במדינה מסוימת, ורכבם נושא על כן את הלוחית CD. ועוד: Corpus Christi
(גופו של ישו) בכנסייה הקתולית הוא הטקס שבו מציינים את גופו ודמו הקדושים של ישו, המיוצגים על ידי לחם ויין; וגם האריג שעליו הם מונחים בזמן הטקס נקרא corporal (ואגב, Corpus Christi הוא גם שם של עיר במדינת טקסס).

וזה לא ה-corporal  היחידי: קורפורל בצבאות זרים הוא רב-טוראי. נפוליאון נקרא בלעג "הקורפורל הקטן". במקור, הדרגה נגזרה מהאיטלקית caporale, מילה שנגזרה מ-capo (קאפו), ראש, מנהיג. המילונים אינם תמימי דעים אם המילה corporal הושפעה מן הראש (caput) או מן הגוף (corpus), ואולי ההשפעה היא הדדית. corporal punishment הוא עונש- גוף. ובחזרה לצבא: קורפוס הוא עוצבה צבאית, כדוגמת קורפוס אפריקה שבראשו עמד המצביא הגרמני ארווין רומל במלחמת העולם השנייה, או ה-Marine Corps האמריקאיים. וכדי שהגייסות האלה, או להבדיל קבוצות ספורט, יתַפקדו בצורה הטובה ביותר, אנשיהם חייבים להיות חדורים ברוּח-הגייסות – ובלועזית: esprit de corps.

הגוף, ראינו, אינו רק גוף האדם. הוא יכול להיות גוף שיפוטי, גוף ציבורי – וגם גוף כלכלי. מכאן המילה corporation כדי לציין חברה. בארה"ב, הסיומת אחרי שם החברה תהיה Corp. ולא Co. (קיצור של company) כנהוג במקומותינו. וכשהחברה הזו מאמצת קו גראפי אחיד לפרסומות, לניירות המכתבים וכד', אומרים שהיא יצרה זהות תאגידית – corporate identity.