גלו מה הצורה העדיפה ואיך צורת הרבים מוכיחה זאת.

@yiramne

איך אתם אומרים: ביצת עין או ביצה עין? הצביעו בסקר #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #השפה_העברית #דקדוק #ביצה #ביצהעין #ביצתעין #תמורה #תמורהמצמצמת #סמיכות #סקר

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

@yiramne

תשובה: ביצת עין או ביצה עין? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #השפה_העברית #דקדוק #ביצה #ביצהעין #ביצתעין #תמורה #תמורהמצמצמת #סמיכות #יחיד #רבים @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול 1:

1. ביצת עין | 2. ביצה עי"ן

ביצת או ביצה.

הצביעו בסקר או כתבו בתגובות. בסרטון הבא אגיד את התשובה.

תמלול 2:

איך אתם אומרים: ביצת עין או ביצה עין – כך שאלתי בסרטון הקודם.

הרוב ענו שהם אומרים ביצת עין, וכעת התשובה: מה הצורה המומלצת.

עקרונית, שתי הצורות אפשריות: ביצת עין או ביצה עין.

מי שאומר ביצת עין – רואה פה סמיכות: ביצה בצורת עין, כמו ענני נוצה = עננים בצורת נוצה (הרחבה על צורות סמיכות – כאן).

מי שאומר ביצה עין, רואה פה מבנה של תמורה מצמצמת: כמו: בכל השנה, בעיקר באדר, יש עניין לשמוח.

אבל האמירה ביצה עין טובה פחות כי ביצה עין ברבים היא ביצי עין כלומר פה עוברים לצורת סמיכות – וצורת הרבים מלמדת על בחירה בצירוף סמיכות, ומדוע שלא ננקוט צירוף סמיכות (ביצת עין) גם ביחיד?