הכאב כשלא יודעים עברית ואין מילות הספד לחלל צה"ל שנפל.

@yiramne

"אני מצטערת. שאני לא. מדברת עברית. חבל" – מילות הספד של סבתא של חלל צה"ל #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #דקדוק #מלחמה #עזה #חמאס #חרבותברזל #חרבות_ברזל #צהל #צבא #חיילים #יוםהזיכרון #קרב #שבעהבאוקטובר #הספד #שביעיבאוקטובר #עידןרייכל #השביעילעשירי #עידן_רייכל #השביעי_לעשירי

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו