איך הוגים "ערל לב" וגם מה פירשו המילה "עורלה".

@yiramne

עורלה בבשר הגוף ופרי עורלה – יש קשר? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #השפה_העברית #אטימולוגיה #גיזרון #עורלה #ערל #ערבלב #ערלבשר #הפטריוטים #איךאומרים #פריעורלה #הגייה #ינוןמגל #עורלתהלב

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

ערל, עורלה – נדבר על המילים האלה. וגם איך אומרים ערב לב.

ערֵל, עורלה, מהשורש ע-ר-ל. יש שני הסברים עיקריים מה שמשמעות השורש:

או דבר אטום וסתום או דבר מתועב ומרחוק.

שני ההסברים מסתדרים בכל המילים הנגזרות מהשורש הזה:

עורלה – החלק שמסירים בברית המילה. העורלה נקראת כך היא אוטמת/סותמת את איבר המין הגברי או כי העורלה היא החלק המתועב שמורידים בברית. וכך גם ערל בשר – כינוי למי שלא נימול.

פרי עורלה – פרי שאסור ליהנות ממנו. כביכול הפרי אטום/סתום ולכן אין ליהנות ממנו, או כביכול הפרי מרוחק כי הוא אסור.

עֲרַל/עֶרֶב לב – דימוי למי שליבו אטום או מרוחק.

אגב, ד"ר ניסן נצר מעיר שאף על פי שהתואר עָרֵל לאדם הולם רק זכרים, בלשון ימי הביניים הורחב התואר גם לנקבה גויה: עֲרֵלִית או עֲרֵלָה.