איך אומרים "צלי", איך הוגים "מגדנאות" ולמה האקדמיה ללשון שינתה את המין הדקדוקי של "גרב".

@yiramne

לתקן ת'מתקן חלק 8: על צלי, על מגדנאות וגם על המין של הגרב! #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #השפה_העברית #דקדוק #לחרטטבביטחון #לתקןתמתקן #לתקןאתהמתקן #בדיקתעובדות #בדיקתעובדותלשונית #צלי #סמיכות #צליבקר #גרב #זכר #נקבה #מיןדקדוקי #מגדנאות #קונדיטוריה #איךאומריםבעברית #חלופהעברית #האקדמיהללשון @Nave Shabo @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

  • צלי

לא מדויק: צְלי בקר אבל צָלי.

צָלי – כשהמילה רגילה | צְלי – כשהמילה בסמיכות, כמו צְלי בקר, צְלי אש.

  • מגדנאות

ההגייה היא: מִגְדְּנָאוּת. אגב, מִגדנאות מלשון מֶגֶד – דבר טוב ומתוק. ומכאן גם סדרת "מגדים" של עלית.

  • גרב

לא מדויק. כי מלכתחילה ההחלטה שגרב בזכר הייתה בספק.

אליעזר בן יהודה חידש את המילה ובמילון שלו היא מנוקדת גָרָב ובמין דקדוקי זכר.

מילונים אחרים הביאו את המילה בצורה גֶרֶב וציינו שהיא נקבה.

האקדמיה ללשון קבעה שהצורה גֶרֶב ובמין זכר.

אבל חשוב לזכור שזו מילה חדשה כך שהקביעה שגרב זכר אין לה פז"ם ארוך שנים בעברית, וגם היא אינה מחייבת כל כך. וכיוון שבאמת רוב הציבור רואה בגרב נקבה – וכאמור גם היו מילונים אחרים שסברו כך – החליטה האקדמיה ללשון שאין סיבה של ממש לאסור את השימוש הרוֹוח במילה גרב גם במין נקבה לצד מין זכר.