"בקיבוץ בכפר, בקרת, זהו זה!" – על מקור המילים: קרת, קרתני

@yiramne

קרתני, קרת – מה מקור המילים? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #השפה_העברית #דקדוק #קרת #זהוזה #קרתן #קרתני #לשוןחזל #פרובנציאלי #הפטריוטים #אטימולוגיה #גיזרון #קרייה

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

קרתני – מה מקור המילה?

קַרְתָּנִי מהמילה  קֶרֶת – מילה שמופיעה בתנ"ך וכנראה במשמעות דומה למילה קִרְיָה, כלומר קרת וקרייה מילים נרדפות למילה עיר.

כאמור מהמילה קֶרֶת נגזר התואר קַרְתָּנִי – מילה שבלשון חז"ל משמעה בן עיר קטנה לעומת בן הכְּרַךְ (בן העיר הגדולה). בעברית שלנו קרתני משמשת גם במשמעות מושאלת: צר אופקים, חסר תחכום, שמרן וכדומה.